Frokostmøte
02. mars 2022
Påmeldingsfrist 02. mars 2022

Brød & miljø: EUs grønne giv, taksonomi og New European Bauhaus

Arkitektenes Hus og direkte strømming
08:00-10:00
NAL

Hvordan kan arkitekter være med å løse samfunnsutfordringer? 

EUs flaggskipstrategi «Ny grønn giv» handler om det grønne skiftet. Denne vil ha stor betydning for norsk næringsliv og legge premissene for den videre utviklingen av vår bransje

 

I EU finnes ulike programmer som har som hensikt å skape fortgang i det grønne skiftet. Hvilke muligheter ligger i EUs grønne giv innenfor klimanøytrale og smarte byer? Og hvordan påvirker egentlig New European Bauhaus og taksonomien arkitektur og byggebransjen? Dette er et opptak fra 2. mars 2022.

 

 

 

Velkommen

Eva B. Storrusten, arkitekt MNAL og fagrådgiver, Norske Arkitekters Landsforbund

 

Bærekraft – nå er det handling som gjelder 

Introduksjon til EUs grønne giv og betydning for den norske byggenæringen 
Elise Johansen, professor ved UiT og Specialist
 Counsel, Wikborg Rein

 

EUs taksonomi – hvordan påvirker kravene byggenæringen og Breeam-Nor?

Viel Sørensen, leder for Breeam, Grønn Byggallianse.

 

Missions, New European Bauhaus, klimanøytrale og smarte byer

«Det er for dyrt», «Det er for tidkrevende», «Det er for risikabelt.» Dette er argumenter som mange arkitekter får høre når de prøver å fremme kvalitet og nyskaping.Med Cities Mission og New European Bauhaus (NEB) har EU-kommisjonen sagt tydelig fra at de trenger helhetlige løsninger: De leter etter en verdibasert menneskelig respons på steders kompleksitet. Nå ser vi etter nye praksiser for gjennomføring som balanserer teknokratiet.  

Annemie Wyckmans, arkitekt MNAL, prosjektleder og professor, NTNU 

 

Et nytt økosystem for byutvikling? 

Smartbyen Stavanger utforsker nå hvordan kunstens og kunstnernes rolle kan bidra til endring, både for egen virksomhet og for samfunnet i stort. Hvordan kan det kreative rom utvides? Hva skjer når etablerte sannheter utfordres? Kan kritikk bidra til økt kvalitet? Hvordan kan kunstneren samarbeide med arkitekten og andre (tekniske) eksperter for å se problemstillinger i et nytt lys, undersøke motstridende interesser og respondere med mer helhetlige svar? Hvilke metoder kan kunstneren legge til for å sikre innbyggernes medvirkning og imøtekomme dem på en måte slik at de kan bruke sine erfaringer og kunnskap på best mulig måte?» 

Helene Ødegaard, rådgiver, Smart Kunst, Stavanger kommune. 

 

 

Om Brød & miljø:

Brød og miljø er frokostmøter som er møtested for inspirasjon, dialog og erfaringsutveksling knyttet til klima- og miljøutfordringene i bygg-, anlegg og eiendomsnæringen (BAE-næringen). Fokus er tverrfaglighet og dialog.

Brød & miljø arrangeres av Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Statsbygg, Treindustrien, Innovasjon Norge, Tekna og NITO i partnerskap, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Betongfokus og Norsk Betongforening i partnerskap. På Brød & miljø tilbys det gratis frokost, og arrangementene strømmes også direkte. Frokostmøtene er gratis og åpne for alle interesserte, men krever påmelding.

 

KrediteringNTNU Smart Sustainable Cities // Design: Martin Helliesen Sørdal, Ø design