I media
Publisert 22. november 21
Av: Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund

Byrom og bygulv bør tilhøre alle

Slik skaper vi en demokratisk og mangfoldig by. Les kronikk av president Adnan Harambasic, publisert i Aftenposten.

Publisert 22.11.2021
Av: Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL

I en kronikk i Aftenposten 29. oktober peker byforsker Sverre Bjerkeset på noen utfordringer innen byutvikling. Han viser blant annet til Grønland som et eksempel på et sted hvor det «ekte» bylivet skjer, i motsetning til Tjuvholmen og Bjørvika, hvor bylivet er «iscenesatt» og begrenset.

En slags mellomvariant som kombinerer det beste av disse to, blir trukket frem som en bedre løsning for fremtidig utvikling av Grønlikaia.

Krever strategiske valg
Det er lett å være enig med kronikkforfatteren. En levende og inkluderende by med et mangfold av aktører og brukere krever at det tas strategiske valg tidlig. Det betinger politisk styring.

Hvordan kan man oppnå dette sammen med kommersielle aktører og innenfor dagens planverk? Hvem bør initiere prosesser som leder til det?