Folk
Publisert 30. november 21
Av: Børge Sildnes

Fersk foreningsleder fra Norges eldste arkitektkontor

Etter arkitektskolen tok Kristine Glenna Kragset et opphold i Japan og ett år med filosofistudier før hun endte opp i Porsgrunn. Nå er hun ny leder i Telemark arkitektforening (TeAF).

Publisert 30.11.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Kristine Glenna Kragset, Foto: Fredrik Kortner
Kristine Glenna Kragset, Foto: Fredrik Kortner

Vi ønsker at TeAF skal være en møteplass for alle, uavhengig av kontortilhørighet.

Kristine Glenna Kragset, Telemark arkitektforening

- Jeg hadde en tenkeperiode. Hadde tatt bacheloren ved NTNU og ble ferdig med master ved AHO i 2015. Det ga en fin bredde i utdanningen og lyst til å lære mer. Jeg fikk et internship i Tokyo, og senere tok jeg ett år med filosofistudier. Så skjønte jeg at måtte få meg en ordentlig jobb, ler Kristine.

Hun er fra Skien og endte, litt tilfeldig, opp i Porsgrunn. I dag jobber hun i det som er Norges eldste arkitektkontor, Børve Borchsenius. De har holdt det gående i telemarksbyen siden 1889 og er 35 ansatte.

Etter arbeidstid har Kristine fordypet seg i et renoveringsprosjekt. Hun har kjøpt et gammelt hus, som på mange måter har endt opp som et prosjekt for utprøving. Der tester hun ut løsninger og tilegner seg kunnskap hun kan ta med inn i jobben som arkitekt.

- Det er mye læring i det, både å finne bærekraftige løsninger og få en mer direkte og nær erfaring fra byggeplass.

Møteplass for alle
Kristine ble valgt til leder i Telemark arkitektforening før sommeren 2021. Da hadde hun vært med i styret i lokalforeningen i ett år.

- Vi ønsker at TeAF skal være en møteplass for alle, uavhengig av kontortilhørighet. Jeg jobber jo i et ganske stort kontor, men vi finner mindre firmaer i blant annet Rjukan, Kragerø og Bø. Det har kommet en del yngre og sultne kontorer nå, og det er veldig positivt med tanke på lokalforeningen sin posisjon i Telemark. Vi er i en konkurranseutsatt bransje der vi ser at det å være en lokal aktør ikke kan bli en hvilepute.

Kompleks rolle
Lokalforeningen gjennomførte nylig en undersøkelse blant medlemmene om deres erfaring med byggesaksbehandlingen i fylket.

- Vi fikk nok respons til at vi følte vi kunne representere de lokale arkitektene og ta tak i noen ting. Vi opprettet en arbeidsgruppe som jobbet spesielt opp mot en kommune som utmerket seg negativt. Etter denne innsatsen så vi en bedring.

- Vi er mange som kjenner på at ansvarlig søker-rollen er blitt ganske kompleks. Det kreves mer og mer av søknadene. Som lokalforening ønsker vi å formidle kurs eller bistå på andre måter for at denne delen av arbeidet vårt kan bli enklere. Det er også fint å se at NAL sentralt er på ballen her.

Ønsker engasjement
Kristine opplever at det sitter mye kunnskap i de andre lokalforeningene, og at hennes første representantskapsmøte var svært nyttig å delta på.

- Vi får innsikt i hva som skjer i NAL og i politiske spørsmål som også betyr noe for oss lokalt. Da blir det lettere å se hvor vår forening bør legge hovedtrykket av arbeidet vårt.

- Det viktigste for lokalforeningen vil nok alltid være medlemsmøter og å kunne inspirere medlemmene. Vi har hatt befaringer og foredrag jevnlig og oppmøtet er godt. Vi er en liten forening med 79 medlemmer. Da synes vi det er flott at 30 av dem kommer når vi inviterer til omvisning i Telemark museums nye bygg i Brekkeparken.

- Vi ønsker et sterkt engasjement blant lokale arkitekter og for arkitektur. Det er givende å sitte i styret og bidra til en lokal diskusjon og belyse noen temaer som er interessante i vår region, sier TeAF-leder Kristine.