Om NAL
Publisert 20. april 22
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer søkes

Et tillitsverv i Norske arkitekters landsforbund er både lærerikt og inspirerende. Landsstyret og flere av våre komiteer behøver nå nye krefter.

Publisert 20.04.2022
Av: Annicken Vargel
Generalsekretær Kari Bucher Foto: Tommy Ellingsen
Generalsekretær Kari Bucher Foto: Tommy Ellingsen

Medlemmene og deres engasjement er kjernen og livsgrunnlaget i NAL, sier generalsekretær Kari Bucher.

NAL behøver bredt sammensatte grupper med god geografisk spredning og godt nettverk.
Medlemmer som deltar i styret, komiteer, debatter og verv, gjør NAL til en sterk og levedyktig organisasjon. Vi håper du velger å delta aktivt for å dele din kunnskap og engasjement med organisasjonen, sier Bucher.

Det trengs nå nye medlemmer i konkurransekomiteen, pris- og stipendkomiteen og komiteen for etikk og tvister. Det er også behov for ett nytt medlem i NALs landstyre.

For spørsmål - eller for å melde din interesse, ta kontakt med generalsekretær Kari Bucher.