NAL mener
Publisert 31. august 22
Av: Børge Sildnes

Strengere krav til høye bygg

Arkitektforbundet og Oslo arkitektforening er på generelt grunnlag positiv til ny høyhusstrategi for Oslo, men mener det må stilles strengere krav til alle bygninger over seks etasjer.

Publisert 31.08.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde av Postgirobygget Foto: Kjetil Ree Wikimedia
Postgirobygget. Foto: Kjetil Ree, CC BY-SA 2.5 via Wikimedia Commons

Revidert høyhusstrategi for Oslo har nå vært ute på høring, og Norske arkitekters landsforbund (NAL) har i samarbeid med lokalforeningen Oslo arkitektforening (OAF) gitt innspill til Plan-og bygningsetaten.

NAL og OAF er positive til å fastsette plan, mål og krav for høyhus i Oslo, dersom dette bidrar til å framheve gode og bærekraftige levekår i det bebygde miljø, står det i høringssvaret. Målet må være en generell kvalitetsøkning i byen, både i form av høyhus og annen bebyggelse. Fortetting bør forekomme ved at høyhus sørger for at den generelle bebyggelsens høydenivå kan begrenses til fire til seks etasjer.

For høyhus og høye bygninger må det stilles strenge krav til utforming, både med tanke på fjernvirkning og nærmiljøet. En forutsetning for å tillate høyhus må være at de er bærekraftige. Høyhus kan bidra til et mer mangfoldig boligmarked, der slik ehus kan gi en større variasjon av boligtyper i et nabolag eller på bydels- og bynivå.

NAL og OAF tror høyhusstrategien vil kunne bidra til mer forutsigbare prosesser for utbyggere og dere prosjekteringsteam, herunder arkitekter.

 

Les hele høringssvaret fra NAL og OAF