Nytt
Publisert 11. oktober 23
Av: Annicken Vargel

Bylivsenteret får halvert tilskudd 

I forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram fredag, er Bylivsenterets bevilgning redusert med èn million.

Publisert 11.10.2023
Av: Annicken Vargel
Bilde av Kai Reaver
Fagsjef Kai Reaver. Foto: Norske arkitekters landsforbund

Da statsbudsjettet ble lagt fram fredag, ble det klart at regjeringen ønsker å omorganisere måten de gir tilskudd. 

– Vi har vært forberedt på at navngitte tilskudd skal fases ut. Det er fordeler, men også betydelige ulemper med et slikt prinsipp om at tilskudd skal gis gjennom søkbare ordninger, sier fagsjef Kai Reaver.   

– For oss betyr det at vi må bruke mer tid på søknadsskriving, og vi må dermed rigge oss om til å være offensive i denne nye normalen. Dette kjenner vi fra endringer i andre sektorer, som akademia, hvor det oppfordres til høyere grad av prosjektbaserte bevilgninger, sier han.  

– Vi får mange henvendelser fra kommuner som har behov for arkitektkompetanse, og vi skal fortsette å arbeide med denne viktige problematikken framover – både gjennom eksisterende og nye satsinger.  

Målet for NALs arbeid med Bylivsenteret er å skape gode, sosiale og klimavennlige levevilkår for folk flest på deres egne premisser i godt samspill mellom lokalpolitikere og næringsliv. Senteret bistår landets kommuner med stedsutviklingsprosesser, og bidrar til å styrke plan- og arkitekturkompetansen. 

Siden oppstarten i 2016 har Norske arkitekters landsforbund ved Bylivsenteret bistått kommuner landet rundt med faglig råd og veiledning, samt bistand i forbindelse med gjennomføring av parallelloppdrag og andre stedsutviklingsprosesser.