Folk
Publisert 09. februar 23
Av: Annicken Vargel

Engasjerte medlemmer: Magnus Jørgensen

Han er et ja-menneske som er god til å få andre til å si det samme. Magnus Jørgensen er leder av valgkomiteen.

Publisert 09.02.2023
Av: Annicken Vargel

Hvorfor har du valgt å engasjere deg i NAL?
– Først og fremst fordi jeg ble spurt. Jeg er vel en sånn type som takker ja til ting, og ofte lærer man noe av det.

Hva får du faglig ut av arbeidet som leder av valgkomiteen?
– Ved å snakke med folk får man et bedre innblikk i hva arkitekter rundt om i landet jobber med, hvilke faglige tema som engasjerer lokalt og hva som er viktig for dem å få gjennomslag for. Når man stort sett surrer rundt i Oslo-bobla kan man fort bli litt blind for hva som rører seg andre steder. Norge er i en slags urban oppvåkningsperiode og det pågår store endringer i alle de store byene. Men de surrer minst like mye rundt i sine egne bobler i Trondheim og Bergen, derfor er det veldig bra at vi har organisasjoner som NAL som gir oss arkitekter arenaer til å utveksle erfaringer, få ny kunnskap og møtes i fagsosiale lag en gang i blant.

Hva jobber du med som arkitekt?
– Jeg er partner og faglig leder for arkitektur og byutvikling i Rodeo arkitekter. Vi er et tverrfaglig arkitektkontor med cirka 40 ansatte på Youngstorget i Oslo og (foreløpig) tre Inom Vallgraven i Göteborg. I tillegg sitter jeg i styrene til Rebuilding Arkitekter og Byens Tak. Rebuilding er Rodeos søsterkontor som kun jobber med transformasjon og ombruk av eksisterende bygningsmasse, tema som virkelig er i vinden om dagen. Byens Tak blir en bar og arena for arkitektur og bykultur på toppen av Folketeaterbygningen i Oslo og er et samarbeid mellom Rodeo og Fuglen. Vi vil ha fagarrangementer på torsdager, fast fredagsbar og utleie på lørdager. Vi jobber også med et annerledes konsept på søndagene, som vi tror blir veldig bra. Byens Tak skal etter planen åpne for publikum i begynnelsen av mars og programmet for våren lanseres i løpet av februar. Sjekk oss ut på Insta, som det heter. Vi gleder oss til å åpne dørene!