Nytt
Publisert 07. november 23
Av: Annicken Vargel

Hvordan få flere arkitekter i kommunene?

«Ansett en kommunearkitekt» ble lansert på Bylivkonferansen i Levanger. Heftet er en del av Arkitektforbundets arbeid for arkitekters rammevilkår, og skal stimulere til flere arkitekter i offentlige stillinger.

Publisert 07.11.2023
Av: Annicken Vargel
Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund
Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund

Jeg tror mye handler om holdninger. De fleste tenker nok svært tradisjonelt at arkitekter tegner bygg, ikke at de utvikler samfunn.

Adelheid Buschmann, kommunedirektør i Nittedal, fra «Ansett en kommunearkitekt»

— De fleste norske kommuner mangler arkitektfaglig kompetanse, og mange strever med å møte nasjonale forventninger eller overholde lovpålagte oppgaver innen plan- og byggesak. Vi ser også at det er en utfordring at mange kommuner ikke har god nok bestillerkompetanse innen anskaffelser av bygg og uterom, forteller Daniel Lund Godbolt, fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund.

Kommuners kompetanse, og rekruttering av arkitekter til kommunale stillinger, er noe NAL har jobbet med i lang tid. Økt arkitekturkompetanse i kommunene var NALs fanesak i 2016, og det var det viktigste temaet i arbeidet mot lokalvalget i høst.  

— Heftet retter seg mot kommunene, med råd til hvordan de kan rekruttere en arkitekt. Både hvordan stillingen kan gjøres attraktiv og også hvordan man kan gå fram for å rekruttere, sier Godbolt.

Samtidig som det er et stort behov for arkitekter, melder kommuner at de sliter med få søkere til utlyste stillinger.

— Ved å utvikle og beskrive en stilling som kommunearkitekt på riktig måte, kan man vekke interesse hos arkitekter med lidenskap for stedsutvikling, mener Godbolt.

Den allsidige kommunearkitekten kan brukes tverrsektorielt i kommunen, ikke bare innenfor de klassiske sektorinndelingene plan, byggesak og bestillerkompetanse.

— Arkitekter bør gå inn i rollen som rådgiver for kommunens ledelse for hvordan man helhetlig og strategisk planlegger det bygde miljøet. De kan vise til stedsutviklingsverktøyene som kan være med på å løse kommunens samfunns- og bærekraftmål. Det er mange gode eksempler på kommunearkitekter som har bidratt til økt kvalitet i de bygde omgivelsene, som også skaper merverdi for kommunen.  

Målgruppen for heftet er beslutningstakere i kommunene: politisk og administrativ ledelse.

– Vi håper at heftet kan starte noen tankeprosesser hos kommuner som etterlyser arkitektkompetanse. Vi ønsker å inspirere og vise hvilken nytte landets kommuner kan ha av arkitekter.

«Ansett en kommunearkitekt» ble lansert på Bylivkonferansen i Levanger, og skal presenteres på Norsk planmøte i Tromsø denne uka.
– For små kommuner som er interessert i å jobbe mer med stedsutvikling og arkitektonisk kvalitet, så planlegger vi et seminar, der vi leter etter deltagere. Ta kontakt!

Kommunearkitekten kan ha en viktig rolle for å se sammenhenger, koble ulike problemstillinger og sikre at de fysiske omgivelsene bidrar til å svare på overordnede samfunnsmål.

Are Risto Øyasæter, byarkitekt, Trondheim, fra «Ansett en kommunearkitekt»
Kontakt
Daniel Lund Godbolt
fagrådgiver
Telefon
408 83 308
E-post
dlg@arkitektforbundet.no