Nytt
Publisert 31. mai 23
Av: Børge Sildnes

I god dialog for å bedre byggesaksbehandlingen

Nylig gjennomførte Arkitektbedriftene, Oslo arkitektforening og Norske arkitekters landsforbund en spørreundersøkelse om byggesaksbehandlingen i de fire største norske byene. Nå skal resultatene presenteres for Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Publisert 31.05.2023
Av: Børge Sildnes
Bilde av generalsekretær Kari Bucher, fotograf: Tommy Ellingsen
Generalsekretær Kari Bucher Foto: Tommy Ellingsen

Vi har en rekke gode forslag, og føler vi har konstruktiv dialog med etaten.

Kari Bucher, generalsekretær i NAL

– Vi har avtalt et møte om et par uker, der vi skal legge fram undersøkelsen og få status på tiltak som er satt i gang. Hva har hatt effekt og hva kan vi sammen gjøre framover?, sier generalsekretær Kari Bucher i Norske arkitekters landsforbund.

Spørreundersøkelsen som forbundet gjennomførte i samarbeid med lokalforeningen i Oslo og Arkitektbedriftene, var rettet mot daglige ledere i bedrifter med flesteparten av byggesakene sine i Oslo, Bergen, Stavanger eller Trondheim.

Svarene var ikke veldig positive.

72 prosent opplevde at byggesakene ikke var behandlet ferdig innen 12 uker fra innsendt søknad. 84 prosent svarte at de opplevde stor forskjell i saksbehandlingen av like problemstillinger fra sak til sak. 69 prosent opplevde at saksbehandler ikke var tilgjengelig for dialog og veiledning. Etterspurt tilleggsdokumentasjon ble av 56 prosent opplevd som lite relevant. Det var også 56 prosent som svarte at kravet om tilleggsdokumentasjon oftest kommer etter 9-12 uker.

3. mai arrangere byutviklingsutvalget i Oslo en åpen høring om Plan- og bygningsetaten i bystyresalen i Oslo Rådhus. Målet var å få en felles forståelse for hvilke utfordringer kommunen har i behandling av byggesaker og hvilke tiltak som må til for å få raskere og bedre byggesaksbehandling.

NAL og OAF ble sammen med MNAL-arkitektene Johanne Taugbøl (Wood) og Caroline Hatlen Støvring (Morfeus) invitert til å holde innlegg og presentere sine synspunkter. Alle de politiske partiene var til stede, i tillegg til brukere av etatens tjenester.

NALs generalsekretær er glad for at denne høringen nå følges opp med et møte for å se på hvilke tiltak som kan bedre situasjonen.

– Vi ser fram til å møte etaten og presentere funnene i denne nye undersøkelsen og sammenlikne dem med det vi fant i fjorårets Oslo-undersøkelse. Vi har en rekke gode forslag, og føler vi har konstruktiv dialog med etaten. Vi opplever at de er interessert i tiltak som kan få bukt med behandlingstiden, sier Bucher.