Medlem
Publisert 15. mai 23
Av: Annicken Vargel

Medlemsundersøkelse 2023

Kjære medlem! Hjelp oss til å bli et enda bedre forbund, ved å svare på denne undersøkelsen. Det tar cirka fem minutter – og vi setter stor pris på dine svar!

Publisert 15.05.2023
Av: Annicken Vargel

Norske arkitekters landsforbund arbeider for å fremme arkitekters felles interesser, og for å være enkeltmedlemmers faglige støtte og ressurs.

For å løse oppgaven på best mulig måte, er vi avhengige av å vite hva du synes.
Hvilke saker er viktige for deg? Hva kan vi gjøre bedre for deg, for andre arkitekter og for arkitekturfaget?
Hvilke medlemstilbud benytter du? Hva er du fornøyd med og mindre fornøyd med i medlemskapet?

Vi setter stor pris på dine svar!
Du finner medlemsundersøkelsen i innboksen din. 

Hilsen
Adnan Harambasic, president
og
Kari Bucher, generalsekretær