Medlem
Publisert 18. august 23
Av: NAL student

Søker engasjerte arkitektstudenter

Nå trenger vi nye studentrepresentanter på AHO, BAS og NTNU. Vær med og bygg organisasjonen som kjemper for din fremtid som arkitekt!

Publisert 18.08.2023
Av: NAL student
Styret i NAL-student 2022
Styret i NAL-student 2022. Foto: Norske arkitekters landsforbund

Norske arkitekters landsforbund (NAL) kjemper for arkitektyrkets status og utvikling gjennom faglig og politisk arbeid. Som studentrepresentant er du med på å planlegge og gjennomføre NALs aktiviteter på skolene. I tillegg får du bli med på besøk til de andre arkitektskolene i landet for å møte andre NAL-representanter.

Vervet går over to år hvor du på det andre året får bli med på NAL sitt landsmøte som representant for din skole. Vi utlyser også verv for lokalforeningene OAF (Oslo) og TAF (Trondheim). Som lokalforeningsrepresentant jobber du tett med byens egen arkitektforening, med unik mulighet til å bygge nettverk blant byens engasjerte arkitekter.

Fordelene ved å være studentrepresentant i NAL student:

  • 2-årig engasjement for fremtiden til arkitektyrket
  • faglig nettverk og faglig utvikling.
  • gratis NAL-medlemskap med alle fordelene det innebærer
  • Tre årlige møter på de forskjellige arkitektskolene, med reise dekket av NAL
  • Deltakelse på det årlige representantskapsmøtet i Oslo (andre års skolerepresentanter).
  • deltakelse på arkitekturdagen
  • mulighet for å stille til lederverv i NAL student med plass i styret til NAL
  • god innsikt i arkitekturpolitisk arbeid

Vi ønsker å ha tak i deg som ønsker at ditt fremtidige arbeidsliv som arkitekt skal være best mulig, og som ønsker å lære masse om arkitektbransjen. Det kreves ingen forkunnskaper. Studenter på alle årstrinn er velkomne til å søke så lenge det gjenstår minst to år av utdanningsløpet.

Er dette deg? Send oss en søknad som inneholder ditt navn, skole, tlf. nr. og en kort søknadstekst til nalstudent@arkitektforbundet.no innen 03.09.23.

Vi gleder oss til å høre fra deg!