Nytt
Publisert 18. august 21
Av: Bergen arkitektforening

Årsmøte i Bergen arkitektforening 8.9.2021

BAFs årsmøte avholdes onsdag 8.september 2021 på Alver, Litteraturhuset kl. 19.00 – 21.00. I forbindelse med årsmøtet vil det avholdes et lite foredrag og lett servering

Publisert 18.08.2021
Av: Bergen arkitektforening

Sted: Alver, Litteraturhuset.
Østre Skostredet 5, 5017 Bergen

Tid: 19 -21. 00

Dagsorden:

  • Godkjenning av innkalling
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent og to personer til å underskrive protokollen
  • Årsberetning
  • Årsregnskap 2020
  • Vedtektsendring
  • Valg av styre
  • Valg av kandidater til Rådet for byutforming og arkitektur
  • Endring av kontingent

Vel møtt!