Konkurranse
Publisert 08. oktober 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Atelier Oslo vant konkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke

Løsningsforslaget «Samklang» vant den begrensede plan- og designkonkurransen om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke.

Publisert 08.10.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Fasade Prinsens gate. Illustrasjon: Atelier Oslo
Fasade Prinsens gate. Illustrasjon: Atelier Oslo

Samklang vil bidra til at Bodø domkirke kan møte fremtiden med velfungerende arealer og et balansert uttrykk som på alle vis knytter seg fint til eksisterende bygningsmasse.

Konkurransejuryen

Fra juryens avgjørelse

Etter juryens vurdering er det forslaget Samklang som har løst oppgaven best i forhold til de kriteriene som er beskrevet og de strenge begrensninger som ligger i reguleringsplanen. Samklang har samlet også det største utviklingspotensialet, uten at det må gjøres store endringer i konseptet.  

Samlet sett mener juryen at Samklang forholder seg til konkurransegrunnlaget på en god og tilfredsstillende måte. Det er et gjennomarbeidet og ikke minst gjennomførbart forslag, uten omfattende behov for endringer. Løsningene som er valgt fremstår sterk både arkitektonisk og byggeteknisk. Forslaget viser en god balanse der kafé, auditorium og ny inngang er av lik arkitektonisk viktighet.  

Samklang vil bidra til at Bodø domkirke kan møte fremtiden med velfungerende arealer og et balansert uttrykk som på alle vis knytter seg fint til eksisterende bygningsmasse. 

Juryens avgjørelse er enstemmig. 

Konkurransevinnere og oppdragsgiver, fra venstre: Kyrre Kolvik, sogneprest Bodø domkirke, Nils Ole Brandtzæg, arkitekt Atelier Oslo, Tom Solli, daglig leder/kirkeverge menighetsrådet Bodø domkirke Foto: Sami Rantala
Konkurransevinnere og oppdragsgiver, fra venstre: Kyrre Kolvik, sogneprest Bodø domkirke, Nils Ole Brandtzæg, arkitekt Atelier Oslo, Tom Solli, daglig leder/kirkeverge menighetsrådet Bodø domkirke Foto: Sami Rantala

Konkurransens utfall

Første premie
Atelier Oslo, Oslo

Andre premie
Carl Viggo Hølmebakk arkitektkontor, Oslo
Langdalen arkitektkontor, Oslo

Ikke rangert
Architectbüro Paul Böhm, Köln
Tandberg Arkitekter, Oslo

Konkurransejury
Jurymedlem og juryens leder: Tom Solli, daglig leder/kirkeverge Menighetsrådet Bodø domkirke.

Jurymedlem Kyrre Kolvik, sogneprest Bodø domkirke  

Jurymedlem Åshild Opøyen/Lars Raymond Holm, fellesrådet/menighetsrådet Bodø domkirke. 

Jurymedlem Live Gram, oppnevnt sivilarkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund.

Jurymedlem Sami Rintala, oppnevnt arkitektprofessor fra Norske arkitekters landsforbund (NAL). 

Juryens sekretær Måns Davidson, sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund.