Konkurranse
Publisert 22. januar 21
Av: Børge Sildnes

Konkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke

Bodø kirkelige fellesråd har offentliggjort begrenset plan- og designkonkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke og inviterer interesserte arkitekter til å sende søknad om prekvalifisering.

Publisert 22.01.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Bodø kirke
Bodø domkirke, foto: Bodø kirkelige fellesråd

Vi ser fram til å motta arkitektkontorenes forslag til design av tilbygg og ombygging av Bodø domkirke, og håper alle involverte vil ha glede av å arbeide med dette spennende prosjektet.

Åshild Opøyen, leder Bodø kirkelige fellesråd

Kort om Bodø domkirke:

Bodø domkirke ble planlagt i årene like etter 2. verdenskrig og stod ferdig til innvielse i oktober 1956. Kirken er bygget på tomta for Bodø kirke fra 1887, som gikk opp i flammer i 1940 sammen med resten av Bodø sentrum da byen ble bombet av tyske fly 27. mai. Noen verdifulle gjenstander fra kirkens interiør ble berget og utgjør gamle skatter i dagens kirke.

Bodø domkirke har i over 60 år vært det mest sentrale samlingssted for byens befolkning, i fest og i sorg, med rom for store og små anledninger i folks liv, og med en kirkesal som i økende grad brukes til kulturelle formål i tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken ble bygget og innredet med fokus på kvalitet. På grunn av sine arkitektoniske og tidstypiske kvaliteter ble bygningen og tomten fredet av Riksantikvaren i 2002.

Virksomheten i Bodø domkirke har på noen områder endret seg mye siden 1956, og kravene til arbeidsmiljø og inneklima er annerledes enn det var på 1950-tallet. Dette gjør at behovet for oppgradering i eksisterende bygg, samt et tilbygg med nye funksjoner, er avgjørende for at virksomheten i Bodø domkirke skal kunne drives på en bærekraftig og framtidsrettet måte.

Rådhuset, Post- og Telegrafbygget og Bodø domkirke som omkranser rådhusplassen, er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Hjalmar Munthe-Kaas. Kirken fra 1956 er fredet og bygningen fra 1903 rett bak kirken, som huser Nordlandsmuseet, er under fredning.

Korte fakta:

I prekvalifiseringen vil det velges ut tre søkerteam til prosjektet. Alle inviterte leverandører som leverer et godkjent forslag i konkurransen, vil bli honorert med kr. 300 000,- ekskl. mva. Utvelgelseskomiteen vil være sammensatt av representanter fra Bodø kirkelige fellesråd og sivilarkitekt MNAL utnevnt av NAL.

Viktige datoer
Frist for å stille spørsmål til prekvalifiserings og konkurransegrunnlaget
Frist søknad om prekvalifisering
Valg av konkurransedeltakere
Oppstartsseminar
Kl. 12.00: Frist for å levere løsningsforslag
Om konkurransen
Oppdragsgiver
Bodø kirkelige fellesråd
Honorar
NOK 300 000