Konkurranse
Publisert 24. mars 21
Av: Børge Sildnes

Tre team valgt ut til konkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke

Atelier Oslo, Carl-Viggo Hølmebakk / Erik Langdalen og Tandberg Arkitekter AS / Architekturbüro Paul Böhm GmbH er invitert til plan- og designkonkurransen om Bodø domkirke.

Publisert 24.03.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Bodø kirke
Bodø domkirke, foto: Bodø kirkelige fellesråd

Atelier Oslo, Carl-Viggo Hølmebakk / Erik Langdalen og Tandberg Arkitekter AS / Architekturbüro Paul Böhm GmbH er invitert til plan- og designkonkurransen om Bodø domkirke.

Utvelgeseskomiteen i begrenset plan- og designkonkurranse om tilbygg og ombygging av Bodø domkirke er nå ferdig med sitt arbeid.

Bodø kirkelige fellesråd takker alle søkerteamene for interesse.

Innen søknadsfristen 15.02.2021 kl 12:00 kom det inn 31 søknader. Ingen av søkerne er avvist på grunn av kvalifikasjonskrav eller andre avvisningsgrunner. Søkerteamene viser stort spenn fra erfarne arkitektkontor til relativt nyetablerte kontor. Mange av søkerteamene er sammensatt av flere arkitektkontor. Utvelgelseskomiteen har hatt mange svært gode søknader å velge blant.

Utvelgelseskomiteen for prekvalifiseringen bestod av:

  • Sivilarkitekt MNAL Jan Støring - utnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Tom Solli, Kirkekontoret i Bodø
  • Åshild Opøyen, Kirkekontoret i Bodø
  • Kyrre Kolvik, Kirkekontoret i Bodø

Vurdering av søknader og valg av firmaer

På bakgrunn av det store antallet meget kvalifiserte firmaer/grupper, har tiltakshaver kommet frem til de tre utvalgte etter en grundig og omfattende vurdering. Man har i dette arbeidet vektlagt en rekke forhold.

Valget av de tre firmaene/gruppene bygger på tre grunnpilarer:

  • Teamets sammensetning og kompetanse
  • Referanseprosjekter og medarbeidernes erfaring
  • Oppgaveforståelsen

På bakgrunn av disse tre kriteriene, har tiltakshaver funnet en rekke firmaer/grupper som er godt kvalifiserte for oppgaven. Det endelige valget er gjort med sikte på å finne deltakere som gir stor bredde i forventede løsningsforslag. De tre som inviteres til plan og designkonkurransen er:

  • Atelier Oslo
  • Carl-Viggo Hølmebakk og Erik Langdalen
  • Tandberg Arkitekter AS og Architekturbüro Paul Böhm GmbH

NAL gratulerer de utvalgte og ønsker lykke til med oppgaven!