Konkurranse
Publisert 23. april 21
Av: Børge Sildnes

Åpen konkurranse om gang- og sykkelbru over Skjærvagapet i Lillestrøm

Lillestrøm kommune gjennomfører en åpen plan- og designkonkurranse for gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, en bukt i Nitelva, som renner gjennom Lillestrøm by.

Publisert 23.04.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av skjærvagapet, Lillestrøm
Skjærvagapet, Illustrasjon: Lillestrøm kommune

Brua blir et viktig bindeledd mellom dagens og framtidige funksjoner og fortettingsområder i Strømmen og Lillestrøm. Brua vil også inngå som en del av turveisystemet på flomvollen langs Nitelva.

Oppdragsgivers visjon er å skape et helhetlig anlegg som på tross av størrelse tilfører omgivelsene kvaliteter. Oppdragsgiver har som intensjon at konkurransen resulterer i et helhetlig grep for området med god arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet.
Den nye gang- og sykkelbrua skal være et viktig arkitektonisk element i Lillestrøm og det er ønskelig at broa skal bli et landemerke som komplementerer de nye byggene og deres kvaliteter som kommer langs Skjærvaveien/Nitelva. Brua vil bli knyttet sammen med det eksisterende turveinettet langs Nitelva og være et viktig estetisk og praktisk forbindelsesledd mellom utviklingen som skal skje både nord og sør for Strømsveien og videre mot Lillestrøm sentrum. Brua vil også inngå som en del av «Elveparken». Bruas overbygning antas å bli synlig fra store deler av flomvollen på Lillestrømsiden, fra Nitelva bru og delvis fra Strømmensiden (Sagdalen). Flomvollen er et mye brukt rekreasjonsområde.

Lillestrøm kalles også «Flisbyen» og har lang historie med treindustri i form av dampsagbruk og oppgangssager, bl.a. i Sagelva, som renner ut i Skjærvagapet og er en sideelv til Nitelva. Det forventes derfor at hovedmaterialet i brua skal være tre eller med stort innslag av tre.

Oppdraget etter konkurransen vil bestå av komplett arkitektprosjektering av anlegget, gang- og sykkelbru over Skjærvagapet, i fase fra bearbeiding av vinnerutkast og tekniske tegninger for reguleringsplan til og med detaljprosjektering, oppfølging i byggetida og sluttdokumentasjon.

Viktige datoer
Kunngjøring av konkurranse
Frist for å stille spørsmål (endret)
Kl. 12.00: Frist for innlevering konkurransebesvarelse (endret)
Om konkurransen
Oppdragsgiver
Lillestrøm kommune
Honorar
NOK 1 000 000 (samlet for konkurransen)

I denne konkurransen skal det kåres tre vinnere. Den samlede vinner premien er på inntil kr. 1.000.000. Det er en jury som foretar kåring av vinnerne. Honoreringen gjøres etter følgende fordeling:

  • 1. plass honoreres med 500 000 kr
  • 2. plass honoreres med 300 000 kr
  • 3. plass honoreres med 200 000 kr

Merk at etterfølgende tjenestekontrakt kun tildeles tilbyder som blir rangert som nr. 1 i konkurransen.

Konkurransejury
Lene Mürer (juryformann)
Direktør Kultur, Miljø og Samfunn (KMS), Lillestrøm kommune
Vidar Almsten
Kommunalsjef Eiendom Lillestrøm kommune
Stefan Lehn-Hermandsen
Avdelingsleder Miljøteknikk Lillestrøm kommune
Lena Hammer
Seniorarkitekt Lillestrøm kommune
Ivar Lunde
Arkitekt L2 Arkitekter, oppnevnt av av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Knut Hallgeir Wiik
Landskapsarkitekt Bar Bakke Landskapsarkitekter, oppnevnt av av Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Daniel Lund Godbolt
Jurysekretær, Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).