Konkurranse
Publisert 26. januar 21
Av: Børge Sildnes

Utvikling av Indre Laksevåg i Bergen

Bergen kommune inviterer til åpen plan- og designkonkurranse, idékonkurranse, om utvikling av dette området.

Publisert 26.01.2021
Av: Børge Sildnes
Oversiktsbilde Indre Laksevåg, Bergen. Foto: Bergen kommune
Oversiktsbilde Indre Laksevåg, Bergen. Foto: Bergen kommune

Kort om konkurranseoppgaven

Laksevåg ligger vest for den historiske bykjernen i Bergen og Puddefjorden. Bydelen strekker seg langs foten av Løvstakken og Damsgårdsfjellet, og ligger i naturskjønne omgivelser mellom skogkledde fjell og fjorden. Laksevåg har stort mangfold både i bebyggelse, kultur og befolkning. Verftsindustrien har de siste 200 årene lagt premissene for stedsutviklingen, og strukturer fra en rik industrihistorie preger spesielt sjøfronten. Fram til Puddefjordsbroen ble bygget i 1956 gikk det personferge mellom Bergen og Laksevåg. Puddefjordsbroen og senere gang- og sykkelbroen Småpudden har forbedret forbindelsen mellom bydelen og Bergen sentrum. Området rommer flere tema som er sentrale for moderne byer.

I denne konkurransen spør vi om forslag til et helhetlig byplangrep for Indre Laksevåg som er visjonært, stedsspesifikt og gjennomførbart. Vi ønsker forslag til utforming og programmering som gjør det attraktivt, gir koblinger til omkringliggende områder og en tilgjengelig sjøpromenade. Vi ønsker spennende konsepter for transformasjon av historiske industribygg, fortetting som gir området merverdi og innspill til hvordan utformingen av byrom kan gjøre området tryggere for alle. Vi håper et bredt fagmiljø kan gi oss råd for utviklingen av området!

Om konkurransen
Oppdragsgiver
Bergen kommune
Samlet honorar (fordeles etter juryens skjønn)
NOK 1 500 000

Juryen vil bli satt sammen til en bred og tverrfaglig gruppe som representerer området, fagmiljøet og kommunen.

Personer som ønsker å delta i konkurransen, men ikke har opprettet et firma, kan ikke registrere seg i Mercell. Vi ber om at disse personene sender en e-post til torhild@odinprosjekt.no.

Viktige datoer
Utlysning av konkurranse
Kl. 12.00: Frist for spørsmål
Frist for svar
Kl. 12.00: Frist for å levere

Resultatet offentliggjøres i april/mai 2021.

Vær oppmerksom på at Bergen kommune forbeholder seg retten til å endre datoer.

Norske arkitekters landsforbund er glad for at konkurranser som dette utlyses som åpne arkitektkonkurranser hvor hele det kreative arkitektmiljøet kan komme med ideer til hvordan området kan utformes.