Konkurranse
Publisert 17. mars 21
Av: Børge Sildnes

Fire valgt ut til å tegne kommunehus og kirke

Fire kontorer/team er valgt ut til plan- og designkonkurransen om kommunehus og kirke på Klepp.

Publisert 17.03.2021
Av: Børge Sildnes
Foto: Klepp kommune
Foto: Klepp kommune

Utvelgeseskomiteen i begrenset plan- og designkonkurranse om kommunehus og kirke på Klepp er nå ferdig med sitt arbeid og fire kontorer/team er valgt ut til selve konkurransen. Det kom 34 søknader inn innen fristen 28.01.2021.

De fire utvalgte er L2 Koht arkitekter, Atelier Oslo/Trodahl arkitekter, Longva arkitekter/arkitekt Einar Dahle og HRTB. NALs oppnevnte arkitekt til utvelgeskomiteen har vært sivilarkitekt MNAL Henriette Salvesen som har bistått kommunen i utvelgesesarbeidet.