Konkurranse
Publisert 03. november 21
Av: Børge Sildnes

Atelier Lorentzen Langkilde vant på Domkirkeodden

Det danske kontoret vant den åpne arkitektkonkurransen om å tegne museumsbygget som blir nærmeste nabo til Storhamarlåven (Sverre Fehn) og vernebygget (Kjell Lund) på Domkirkeodden på Hamar.

Publisert 03.11.2021
Av: Børge Sildnes
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde

Det kom 110 utkast inn til konkurransen. Atelier Lorentzen Langkilde holder til i København og vant med sitt forslag Shelter.

Det nye museumsbygget skal bidra til å forsterke og videreutvikle Domkirkeoddens historiske, faglige og arkitekturmessige uttrykk. Nybygget skal gi besøkende et førsteinntrykk som museets hovedinngang og bidra til å forsterke den formidlingen Anno museum ønsker å tilby som del av et helårsåpent museum.

Om vinnerprosjektet sier juryen:
I juryens vurderingen av prosjektet ’Shelter’ er begrepet ’god arkitektur’ knyttet til den nye bygningens konseptuelle og kontekstuelle samspill med de omkringliggende bygningene og landskapet, utformingen av de tilgrensende områdene og den samlede disponering av funksjoner. Den nye museumsbygningen tilbyr en arkitektonisk ramme for museets aktiviteter som gjennom god forståelse av den gitte oppgaven ivaretar både de besøkende og de ansatte i forhold til romopplevelser, logistikk og organisering. Det nye museet er en tilgjengelig inviterende bygning som vil bli et godt tilpasset og velfungerende tilskudd til Domkirkeodden.

Prosjektet ’Shelter’ har med et tydelig konseptuelt grep besvart oppgaven om et nytt museumsbygg på Domkirkeodden på en overbevisende måte. Den nye bygningens fremstår som en lavmælt arkitektur godt plassert i forhold til det vidstrakte kulturlandskapet rundt Mjøsa, til den gitte tomtens topografi og i forhold til de eksisterende bygningene på området. På grunnlag av forslagstillerens forståelse av stedet, bygningens helhetlige arkitektoniske utforming og det nye museets innbydende og velorganiserte romlige sammenheng, vurderes prosjektet som best egnet til å huse det nye aktivitetene på Domkirkeodden.

Bygningen er plassert relativt lavt i terrenget, men kollen i sørvest er ivaretatt. Dette gir en god tilpasning til landskapet med uanstrengte atkomstforhold der universell tilgjengelighet er ivaretatt. Atkomsten til området legges lengre nord på tomten som en forlengelse av Bispegata og orientert direkte mot museets hovedinngang. Denne “Domkirkeløperen” videreføres til Utsiktstorget som er et topografisk knutepunkt i området og et sted der gangstiene naturlig møtes. Utsiktstorget tydeliggjør forbindelsen mellom landskapet, de eksisterende bygningene og det nye museumsbygget på en god måte.

Bygningens henvendelse mot Mjøsa og plasseringen av den nye adkomsten til Odden skaper i tillegg et uanstrengt forhold mellom det nye museet og Storhamarlåven og binder anlegget sammen på en fin måte.

Bygningens overordnede form tar utgangspunkt i stedets topografi der bygningens ensidig hellende grønne tak ses som en forlengelse av det det fallende terrenget mot vest, nedover mot Mjøsa. En glassfasade strekker seg rundt hele bygningsvolumet og bringer inn lys fra alle himmelretninger og tilrettelegger for vidstrakt utsikt mot Mjøsa. Takets overheng skjermer glassfasaden for direkte sollys sommerstid og er tenkt supplert med gardiner og veggskiver for å helt eller delvis mørklegge lokalet etter behov. Den åpne organiseringen av publikumsplanen tilrettelegger for kontakt og inkludering av det omkringliggende området.

For å oppnå maksimal fleksibilitet er alle publikumsfunksjoner organisert på ett plan med direkte adgang fra publikumsvestibylen. Kontorer organiseres over atkomstnivået langs østfasaden, mens arkiv og ikke-lyskrevende verksteder disponeres i underetasjen.
Vestibylen orienterer seg mot vest med utsikt mot Mjøsa og rommer billettsalg og butikk. Fra vestibylen får de besøkende enkel tilgang til museets øvrige publikumsarealer. Biblioteket er plassert ved inngangen med visuell kontakt til Storhamarlåven. Restauranten disponerer bygningens sydvestre hjørne med gode solforhold og en romslig uteservering. Møterommene ligger i direkte forlengelse av restauranten og kan med enkle grep inkluderes eller lukkes av.

Utstillingsrommet er et stort rektangulært rom som strekker seg fra vestibylen mot nord i hele bygnings lengde med varierende takhøyder fra fire til syv meter. Juryen mener at den viste løsningen er et godt utgangspunkt for videre utvikling i samarbeid med museet, for å oppnå muligheter for både åpne og lukkede utstillingsrom.Glassfasaden gir den fantastiske panoramautsikten og vever inne og ute sammen. Under overdekningen suppleres det med lukkede veggskiver i massivtre etter behov der innsyn ikke er ønskelig.

Mellom vestibylen og utstillingsrommet er auditoriet og multimediarommet plassert med direkte adkomst fra vestibylen. Kontorene i andre etasje er godt forbundet til samtlige funksjoner ivaretatt av to trappekjerner og heis som er forbundet til henholdsvis vrimlearealet og varelevering/inngang personale. Lokalene for ansatte har generelt gode romlige kvaliteter og dagslysforhold og er tenkt som en integrert del av husets aktiviteter. Kontorene beskrives som fleksible da de enkelt kan endres i størrelse.

Bygningens hovedkonstruksjon er utført i tre. Som konstruktivt system anvendes limtresøyler og dragere supplert med massivtreelementer omkring bærende vegger. Limtredragerne tegner en vakker, tektonisk, modulær oppdeling av takflaten med trelameller mellom.

Juryen har vurdert prosjektet ’Shelter’ til å tilfredsstille eller ha mulighet for å lett å kunne oppnå forskriftskrav inkludert universell utforming, energiløsninger, brann, rømningsveier mm. Videre tilfredsstiller prosjektet programmets krav til miljøvennlige og bestandige løsninger og inkluderer forslag til energipositive løsninger. Bygning utføres med solide og varige materialer. Prosjektet anses å kunne gjennomføres innenfor økonomisk forsvarlige, realistiske og nøkterne rammer basert på foreliggende funksjonsbeskrivelse og romprogram.

Shelter er med dette konkurransen vinner. Shelter er forfattet av Atelier Lorentzen Langkilde, København

Vinner og øvrige premierte:

Førstepremie - konkurransens vinner: 700 000 NOK
Motto: ”Shelter”
Atelier Lorentzen Langkilde, København

Andrepremie: 300 000 NOK
Motto: “Hedmarkens hus”
Resell+Nicca / Fabel arkitekter, Oslo

Innkjøp: 100 000 NOK
Motto: “Samklang”
Lund+Slaatto Arkitekter, Oslo

Innkjøp: 50 000 NOK
Motto: “Pilgrimslåven”
Lipinski Architects / A.C.B. / Tobias Laukenmann, Malmø / KBH. / Stuttgart

Motto: “Skip”
Fredrik Lund og Martin Forsby, Trondheim, Stockholm / København

Motto: “Portmanteau”
Asas arkitektur, Oslo / Hamar

Motto: “Bakkehuset”
Thi & Dencker arkitekter, København

Motto: “Horisong”
RAM arkitektur, Lillehammer

Motto: “Poetry of Ruins”
Hald & Ravnborg, København

Motto: “Lysvev”
Studio Stove, Oslo

Motto: “Tresnitt”
Fjord Arkitekter, Oslo / NMS architecture, Penafiel (Portugal)

Juryleder
Jørn Holme, sorenskriver for Vestfold tingrett (tidligere riksantikvar)
Jurymedlem
Inga Borud, politisk rådgiver Hamar kommune
Jurymedlem
Sven Inge Sunde, adm.dir. Anno museum
Jurymedlem
Magne Rugsveen, avd.dir. Anno Domkirkeodden
Jurymedlem
Niels Marius Askim, oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Jurymedlem
Lisbeth Funck, oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Jurymedlem
Inge Dahlman, oppnevnt arkitekt MNLA fra Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
Jurysekretær
Gisle Nataas, fagrådgiver og arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Bilde av Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde
Domkirkeodden, arkitekt: Atelier Lorentzen Langkilde