Konkurranse
Publisert 18. februar 22
Av: Gisle Nataas

Ny helse- og oppvekstfaglig videregående skole i Oslo

Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg og Diakonhjemmet konkurrerer om å skape en ny videregående skole med helse- og oppvekstfag i Oslo. NAL sitter i evalueringskomiteen.

Publisert 18.02.2022
Av: Gisle Nataas
Bilde fra Ullern vgs
Foto: Ullern vgs

- Vi skal skape en innovativ videregående skole, der elever møter utøvere av yrkene de skal utdanne seg til, og lærer i et kompetansemiljø tett koblet til et sykehus. Vi er glade for at to sterke tilbydere er med i konkurransen for å skape en skole for fremtiden, sier avdelingsdirektør for avdeling for skoleanlegg i Utdanningsetaten, Bjørg Novang.

Et ambisiøst prosjekt
Utdanningsetaten utlyste i oktober 2021 konkurranse om ny videregående skole i Oslo. Skolen skal bestå av 600-800 elever, og tilby helse- og oppvekstfag, samt studiespesialiserende fag.

Dette er en del av satsningen på profilskoler i Osloskolen, som skal sikre attraktive skoleplasser for yrkesfaglig og studiespesialiserende retning. Det er viktig at elevene ser forbilder innenfor sine fagområder, og får et realistisk bilde av hvilke yrker som venter dem. Det er derfor ønskelig at skolen og samarbeidsaktøren er samlokaliserte.

- Dette er et ambisiøst prosjekt. Vi skal få til et skolefaglig samarbeid med en helseaktør. På denne skolen skal elevenes studiehverdag blandes sammen med andres arbeidshverdag slik at de hver eneste dag kan se relevans i deres videregående opplæring, sier Novang.

Strenge, men viktig krav
Konkurransen går ut på å finne den beste leverandøren for å utvikle en videregående skole med helse- og oppvekstprofil. Samarbeidsaktøren må oppfylle krav om sekundærhelsetjeneste, sengepost og akuttmottak som ligger maksimum 400 meter fra skolebygget.

Konkurransen åpner for både leie av skoleanlegg og kjøp av tomt, men begge løsninger skal ha et skolefaglig samarbeid. Det skal inngås en skolefaglig avtale mellom Utdanningsetaten og samarbeidsaktøren.

Prosess
De to forvalterne arbeider nå med sine tilbud, med levering 18. mars. Når de har levert sine løsningsforslag skal en evalueringskomité bestående av Utdanningsetaten, Oslobygg, jurysekretær i Norske arkitekters landsforbund (NAL) og en NAL-oppnevnt arkitekt utnevne vinneren. Vinneren av konkurransen vil deretter arbeide videre med forprosjekt, før det skal gjøres en offentlig anskaffelse av entreprenør.