Konkurranse
Publisert 21. desember 21
Av: Gisle Nataas

Sanden+Hodnekvam vant konkurranse om studentboliger

Teamet, med MDH arkitekter som mentorkontor, vant arkitektkonkurransen om ny driftssentral med studentboliger og parkering i universitetsbyen Gjøvik. Konkurransen var forbeholdt unge arkitekter / Wildcard-kontorer.

Publisert 21.12.2021
Av: Gisle Nataas
Illustrasjon: ”Kollokvie”, Sanden + Hodnekvam arkitekter
Illustrasjon: ”Kollokvie”, Sanden + Hodnekvam arkitekter

Konkurransen ble arrangert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), avdeling Gjøvik.

14.01.2020 kl. 08.30 inviterer NAL til digitalt medlemsmøte med konkurransevinnerne Sanden+Hodnekvam.

Juryen sier følgende om vinnerprosjektet:

Etter en samlet vurdering finner juryen at konkurranseutkastet Kollokvie er det konkurranseutkastet som har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten, sett både ut fra juryens generelle og individuelle vurdering. Juryen mener at utkastet har besvart konkurranseoppgaven best, sett opp mot konkurransens bedømmelseskriterier. Juryen har enstemmig kåret Kollokvie som vinner av arkitektkonkurransen.

Juryen vil fremheve følgende punkter med Kollokvie som avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt:

 • Utkastet er klart og enkelt. Arkitekturen fremstår som vakker og tydelige og danner en fin inngang til den bakenforliggende bygningsstrukturen i området.
 • Prosjektet fremstår i sin helhet med et fint inntrykk av åpenhet, innsikt og aktivitet.
 • Leilighetene er kompakte, og viser samtidig en svært god planløsning og arealutnyttelse.
 • Fellesarealene er godt utformet og tilgjengelig, og fint avskjermet fra studentleilighetene.
 • Forslaget har lagt vekt på og lykkes med å sørge for inkludering.

Kort om konkurransen:
Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) sin avdeling i Gjøvik offentliggjorde høsten 2021 en arkitektkonkurranse om ny driftssentral med studentboliger og parkering i universitetsbyen Gjøvik.

Når Sit nå skal etablere ny driftssentral på Gjøvik, ønsket de å se på en kombinasjonsløsning med driftssentral og studentboliger. Driftssentralen er spesifisert grundig på funksjonsnivå, og studentboligene er mer åpent med et ønske om å få til mest mulig i henhold til gjeldende reguleringsplan og kostnadsrammen som er definert av kunnskapsdepartementet. Uavhengig av hva vinnerkonseptet blir vil førsteprioritet være å etablere en driftssentral, sekundært studentboliger. Prosjektet ønsker muligheten til å bygge i flere byggetrinn.

Konkurransen ble kunngjort og gjennomført som en begrenset arkitektkonkurranse hvor arkitektkontorer fra Wildcard-listen, eller bedrifter som oppfyller kravene til Wildcard- bedrifter ble invitert til å søke i samarbeid med et etablert arkitektkontor.

Av de 19 teamene som søkte, ble disse valgt (presentert i tilfeldig rekkefølge):

 • Team edit. /fly collective (mentorkontor: Oslo Works)
 • Team KOHT arkitekter (mentorkontor: Einar Jarmund og co)
 • Team Resell+Nicca (mentorkontor: Fabel Arkitekter)
 • Team Sanden+Hodnekvam arkitekter (mentorkontor: MDH arkitekter)

Hvert team fikk et honorar på kr. 200.000 eks. moms.

Sit ønsket gjennom konkurransen å finne et inspirerende, nytenkende og kompetent team som skal bli en samarbeidspartner for utviklingen av prosjektet.

De innleverte utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Gunhild Ildjarnstad Hagen, Juryens leder og prosjektutvikler, Sit
 • Lisbeth Glørstad Aspås, Boligdirektør, Sit
 • Bjørn Hoelsveen, Leder drift og vedlikehold, Gjøvik, Sit
 • Sigbjørn Faanes, Prosjektu, tvikler, Veidekke
 • Solveig Egeland, Sivilarkitekt MNAL, WSP
 • Espen Ralph, Sivilarkitekt MNLA, 3RW arkitekter Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)

Gisle Nataas, konkurranseleder i NAL / sivilarkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund, var juryens sekretær.