Konkurranse
Publisert 01. juli 21
Av: Gisle Nataas

Konkurranse om ny driftssentral med studentboliger og parkering i Gjøvik

Arkitektkontorer fra Wildcard-listen, eller bedrifter som oppfyller kravene til Wildcard- bedrifter, inviteres til å søke.

Publisert 01.07.2021
Av: Gisle Nataas
ill: Sit Gjøvik
ill: Sit Gjøvik

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (fra nå Sit) sin avdeling i Gjøvik har offentliggjort arkitektkonkurranse om ny driftssentral med studentboliger og parkering i universitetsbyen Gjøvik.

I forbindelse med det kommende prosjektet, inviterer Sit firmaer som er registrert i Wildcard-registeret, eller oppfyller gjeldende krav for wildcardbedrifter, til å søke prekvalifisering til arkitektkonkurranse.

Sit ønsker gjennom denne konkurransen å finne et inspirerende, nytenkende og kompetent team som kan bli en samarbeidspartner for utviklingen av prosjektet.

Etter prekvalifiseringen vil Sit velge ut inntil fire team bestående av unge arkitekter, som i samarbeid med et etablert arkitektkontor kan bistå prosjektet.

Konkurranseutkastet til vinnerteamet danner grunnlaget for en entreprenørkonkurranse.

Det er en intensjon om at vinnerteamet vil bli tiltransportert totalentreprenøren etter en forutgående samspillsfase, som sammen skal prosjektere og bygge anlegget ferdig til skolestart 2023.

Fremdriftsplan for konkurransen
Frist for søknad om prekvalifisering.
Prekvalifisering av fire team
Utsendelse av konkurranseprogram og grunnlagsmateriale
Innleveringsfrist for konkurransen
Prosjektfunksjonær og adressat for søknad om prekvalifisering
Lars Heggen
Prosjektleder hos Sit
Telefon
98812411
E-post
lars.heggen@sit.no

Sit har i samråd med Norske arkitekters landsforbund (NAL) besluttet å begrense invitasjonen til Wildcard-listen, eller bedrifter som oppfyller kravene til Wildcard- bedrifter, men med krav om at Wildcard-kontorene kan dokumentere at de enten selv innehar nødvendig kompetanse og rutine, kapasitet og forretningsmessig soliditet, eller har et godt forankret og forpliktende samarbeid med et eller flere firma som innehar dette.

Siden studiesteder, studentboliger og driften av dette primært omfatter boliger og velferd for unge mennesker, ønsker Sit å engasjere unge formgivere for å finne gode framtidsrettede løsninger. Samtidig ønsker Sit å sikre seg at man får et team som har nødvendig kompetanse og rutine på gjennomføring av prosjekter i tråd med norske myndighetskrav og spilleregler innenfor byggeindustrien.