Konkurranse
Publisert 29. mai 21
Av: Gisle Nataas

Parallelloppdrag om plassering av ny barneskole og idretts-/svømmehall på Sortland

Hvordan få best mulig anlegg og størst mulig synergieffekt for bærekraftig stedsutvikling.

Publisert 29.05.2021
Av: Gisle Nataas

Vi må bli mer attraktive for å kunne tiltrekke oss nye innbyggere og for å sikre en bærekraftig utvikling på sikt.

Sortland kommune

Parallelloppdraget

Sortland kommune ønsker innspill til alternative utviklingsgrep og få en helhetlig vurdering av utviklingspotensialet for ny barneskole og idretts- og svømmehall i kommunen. Det skal velges ut to (2) team som gjennom tverrfaglig kompetanse og kreativitet skal løfte fram ideer og visualisere utviklingspotensialet for området.

Hensikten med et parallelloppdrag er å sikre godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter, forankre disse i lokalsamfunnet og danne grunnlag for gjennomføring.

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen ellers følger av dokumentene på konkurransen hovedside hos Mercell (lenke nederst på siden).

Sortland kommune vil engasjere inntil to konsulentteam til parallelloppdraget. Hvert team vil få utbetalt en fast sum på NOK kr 550 000 (eks. mva.) for oppdraget. Dette forutsettes å dekke all tid, reisetid og kostnader knyttet til oppdraget. Reise- og oppholdskostnader er inkludert i honoraret.

Bakgrunn for parallelloppdraget

Kommunens ord: Sortland kommune med sine vel 10 000 innbyggere er regionsenter i Vesterålen. Vesterålen ligger nord for Lofoten og har spektakulær natur med sine bratte fjell, øyer, sund, frodige daler og havet som buldrer mot hvite strender. Befolkningen trives, men likevel er befolkningsutviklingen en utfordring. Regionen er en av de få med vekst i Nordland, men den er svak og vi ønsker flere innbyggere velkommen. Vi må bli mer attraktive for å kunne tiltrekke oss nye innbyggere og for å sikre en bærekraftig utvikling på sikt.

Kommunen skal bygge ny barneskole og idretts-/ svømmehall. Dette kan være nøkkelen, ikke bare til å få gode lærings- og aktivitetsarenaer, men også til å utløse størst mulig synergieffekt i forhold til stedsutvikling- og det å skape et attraktivt sted.

Det er med stor glede Sortland kommune inviterer til dette parallelloppdraget. Vi håper at dyktige fagpersoner vil dele sin kunnskap og bistå oss med å tenke helhetlig og strategisk.

Oppdraget skal gjennomføres 23. august til 29. oktober.

Viktige datoer
Kl. 12.00: Frist for å stille spørsmål
Kl. 12.00: Søknadsfrist
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører: (Innen denne datoen)
Oppstartsseminar i Sortland
Midtveisseminar
Frist for innlevering av produsert materiale
Sluttseminar