Konkurranse
Publisert 18. oktober 21
Av: Gisle Nataas

Åpen plan- og designkonkurranse om Urnes verdensarvsenter

Fortidsminneforeningen har offentliggjort en ny åpen konkurranse om et verdensarvsenter ved Urnes stavkirke.

Publisert 18.10.2021
Av: Gisle Nataas
Tomta ligg som ein trekant i lia til høgre for det raude bygget. Urnes stavkyrkje skimtast øvst og til høgre i bildet. Foto: Veri Media
Tomta ligg som ein trekant i lia til høgre for det raude bygget. Urnes stavkyrkje skimtast øvst og til høgre i bildet. Foto: Veri Media

Verdensarvsenteret som skal tegnes har et stipulert funksjonsprogram på 700 m2. Det er satt av 1 500 000 NOK til premier. Innleveringsfrist er 22.12.2021.

I innbydelsen pg konkurranseprogrammet fra Fortidsminneforeningen står det:
Når man står ved Urnes stavkirke og ser på de ikoniske utskjæringene, ser man 950 år tilbake i tid. Dagens stavkirke ble oppført ca.1130. Men Urnes tilhører også hele verden. I 1979 – som den første norske oppføringen – fikk den sin plass på UNESCOs liste over verdensarv. Dette bringer besøkende fra hele verden til Ornes. Besøksvirksomheten driftes i dag fra et lite tidligere bolighus rett ved kirken. Det er et presserende behov for å kunne styre besøksavviklingen bedre, både for kirken og for lokalsamfunnet. Senteret skal ha funksjonen som kulturarena, samtidig som det skal bidra til økt lokal verdiskaping, i tråd med UNESCOs og Norges ambisjoner for verdensarven.

Miljødirektoratet autoriserte i oktober 2019 Urnes som verdensarvsenter med planer for bygging av et nytt besøkssenter, i tråd med Regjeringens ambisjoner for verdensarven i Norge. Sammen med lokalsamfunnet har vi valgt en tomt ved ankomsten til Ornes, i god avstand fra stavkirken. Den skal fungere som inngangsporten til området og til Urnes stavkirke. Senteret skal være en kombinasjon av et museumsbygg og en lokal samlings- og kulturarena, og ha gode løsninger for sambruk. Bygget skal binde sammen formidling av kultur- og naturarv i en helhetlig opplevelse, utendørs og innendørs, og speile UNESCOs idégrunnlag om et globalt felleskap og ansvar for bevaring av verdens kultur- og naturarv. Senteret skal tilføre kvaliteter, men først og fremst bidra til å forsterke de som allerede er.

Konkurranseprogrammet fra Fortidsminneforeningen
Forsiden av konkurranseprogrammet
Fremdriftsplan
Utlysning av konkurranse
Frist for spørsmål
Frist for svar
Kl. 12.00: Frist for å levere løsningsforslag
I løpet av mars måned: resultat offentliggjøres
Konkurransens jury
Juryleder
Margrethe C. Stang, førsteamanuensis NTNU, styreleder Fortidsminneforeningen, nestleder Verdensarvrådet i Luster
Jurymedlem
Erik Jondell, arkeolog, tidligere museumsdirektør
Jurymedlem
Ola H. Fjeldheim, generalsekretær Fortidsminneforeningen
Jurymedlem
Ivar Kvalen, ordfører Luster kommune
Jurymedlem
Kjetil Trædal Thorsen, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Jurymedlem
Sondof Rabbe, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Jurysekretær
Gisle Nataas, konkurranseleder og arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund