Konkurranse
Publisert 03. mars 22
Av: Børge Sildnes

Dansk-svensk vinner på Urnes

Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann fra Malmø og København vant den åpne arkitektkonkurransen om Urnes verdensarvsenter i Luster.

Publisert 03.03.2022
Av: Børge Sildnes
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann

Det kom 124 utkast i konkurransen. Vinneren, med utkastet Urneskilen, ble offentliggjort midtfjords i Lustrafjorden torsdag 3. mars. Det er arkitektene Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann som har tegnet vinnerforslaget.

Kort om Urneskilen:
Urneskilen er, som navnet tilsier, et prosjekt som svarer direkte på tomtas steile trekantform. Som illustrert i situasjonsplanen projiseres en trekantform som er prosjektets tak. Taket løftes seks meter over eksisterende terreng i det sør-vestre hjørnet av kilen. Gjennom dette grepet dannes det et karakteristisk tak som stiger slakt mot vest. De innvendige funksjonene plasseres mellom det løftede grønne taket og fotavtrykket, gulvet til bygget. Dette gir plass til alle funksjoner på ett plan.

Om vinnerprosjektet sier juryen:
Juryen mener at utkastet samsvarer best med konkurransens bedømmelseskriterier, og har enstemmig kåret Urneskilen som vinner av konkurransen. Juryen vil fremheve følgende punkter med Urneskilen som avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt:

  • Byggets arkitektur er klar, tilstedeværende integrert i situasjonen med et vellykket arkitektonisk grep.
  • Bygget er inviterende og åpent og samtidig integrert i situasjonen og landskapet, begge deler på en overbevisende måte.
  • Bygningens posisjon, kompakte form og proporsjoner passer godt inn i skalaen som karakteriserer annen bebyggelse i området.
  • Bygningens kileform i snitt og oppriss gir bygningen en landskapstilpasset karakter samtidig som den fremstår avmålt selvhevdende. Bygget fremhever en dualitet i diskusjonen om nytt og gammelt.
  • Grepet virker naturlig på tomta og gir enkle og oversiktlige forbindelser for publikum.
  • Det kan fungere både som selvstendig destinasjon og som et midlertidig oppholdssted på veien mot stavkirken.
Teamet bak vinnerforslaget under offentliggjøringen torsdag 3. mars. Foto: NAL
Teamet bak vinnerforslaget under offentliggjøringen torsdag 3. mars. Foto: NAL

Premierte
1. premie: 600 000 kr
Motto: Urneskilen
Lipinski Architects / A.C.B. / TobiasLaukenmann, Malmø / København

2.premie: 350 000 kr
Motto: En promenade i Urneshagen
”Worksonland arkitektur og landskap, Oslo

3. premie: 200 000 kr
Motto: Veien til Urnes (1)
Arkitema Architects, Oslo

Innkjøp: 75 000kr
Motto: Husi
Vardehaugen / Bjørn Cappelen / Asplan Viak, Oslo

Innkjøp: 75 000 kr
Motto: Platå
Sando arkitekt / Studio Tenev, Tønsberg / Bergen

Innkjøp: 75 000 kr
Motto: On the way up
Barila, København / Barcelona / Madrid

Innkjøp: 75 000 kr
Motto: Veien til Urnes (2)
Lasovsky Johansson Arkitekter, København

Innkjøp: 50 000
Motto: Stavlegje
Petersen / Øiern / Larsen / Gervais, Oslo.

Konkurransens jury
Juryleder
Margrethe C. Stang, førsteamanuensis NTNU, styreleder Fortidsminneforeningen, nestleder Verdensarvrådet i Luster
Jurymedlem
Erik Jondell, arkeolog, tidligere museumsdirektør
Jurymedlem
Ola H. Fjeldheim, generalsekretær Fortidsminneforeningen
Jurymedlem
Ivar Kvalen, ordfører Luster kommune
Jurymedlem
Kjetil Trædal Thorsen, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Jurymedlem
Sondof Rabbe, sivilarkitekt MNAL. Oppnevnt arkitekt MNAL fra Norske arkitekters landsforbund (NAL)
Jurysekretær
Gisle Nataas, konkurranseleder og arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund

Artikkelen oppdateres

Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann
Urneskilen - Lipinski Architects, A.C.B. og Tobias Laukenmann