Rabatt på tjenester

Medlemmer får rabatt på byggesøk i Ambita, på regnskapsprogrammet Fiken, på anbudsvarsling fra Mercell og på bruk av portalen Byggtjeneste.

Ambita

Eiendomsdata til byggeprosjekter

Som NAL-medlem får du 10 % rabatt på eiendomsinformasjon og digitale byggesøk.

Fiken

Rabatt på nettbasert regnskapsprogram

Som medlem av NAL får du 15 % rabatt på bruk av Fiken. Fiken er et nettbasert regnskapsprogram laget for å gjøre regnskap enkelt.

Byggtjenesteportalen

Opp til 25 % rabatt på portalen

Byggtjenesteportalen inneholder miljøvurderte byggevarer med ECO-product, praktiske kommentarer til lovverket og regelverk lett tilgjengelig for både prosjekterings-, innkjøps- og bruksfasen.

Mercell

Rabatt på anbudsvarslingstjenesten

Mercell Norge tilbyr 20 % i rabatt for første års lisens for nye brukere som ikke er kunde av Mercell i dag.