Nytt
Publisert 27. oktober 22
Av: Oslo Arkitektforening

Se bilder fra workshopen med PBE i Hagestuen

Tirsdag 25. oktober inviterte OAF og PBE til idémyldring og workshop om fremtiden til Oslos byutvikling

Publisert 27.10.2022
Av: Oslo Arkitektforening

Det ble en interessant og idérik kveld i Hagestuen PBE og OAF inviterte til et samarbeidsarrangement hvor fremtidens byutvikling stod på agendaen. Kvelden ble startet av PBE, hvor Hans Martin Aambø ga en introduksjon og presenterte hvordan etaten arbeider. Deretter var det invitert fem innledere, alle med forskjellige fagfelt og perspektiv, som skulle legge føringer for resten av kvelden.

Etter en pause ble hagestuen omstrukturert og deltakerne delt opp i grupper, hvor det ble åpnet for diskusjoner og idémyldring om tematikken. Kvelden ble avsluttet med en oppsummering.

Oslo Arkitektforening vil gjerne takke alle deltakerne og foreleserne som stilte opp til en minneverdig kveld.

Innlederne var:

Elin Børrud, NMBU

Morten Stige, Fabrica Kulturminnetjenester

Mario Vahos, OBOS

Frederica Miller, arkitekt (Gaia Oslo)

Tanja Lie, arkitekt(Lie Øyen Arkitekter) og leder av rådet for Byarkitektur