Kurs og arrangement
Publisert 27. april 22
Av: Oslo Arkitektforening

OAF inviterer til diskusjon om småhusplanen

Torsdag 19. mai arrangerer OAF et åpent møte i salen i Arkitektenes hus, hvor PBE presenterer endringsforslaget til småhusplanen.

Publisert 27.04.2022
Av: Oslo Arkitektforening
Foto: Oslo kommune
Foto: Oslo kommune

Før påske la Plan og bygningsetaten frem et forslag om en revidering av småhusplanen. I forslaget legges det i all hovedsak frem en innstramming av dagens plan, med vern av natur og småhusområdenes særpreg i fokus. Endringene har skapt mye debatt, både hos arkitekter og utbyggere, og nå er forslaget lagt ut på høring med frist 30. mai.

I den forbindelse ønsker OAF å tilrettelegge for at våre medlemmer får mulighet til å møtes, diskutere og få lettere tilgjengeliggjort innholdet i forslaget, slik at de som ønsker kan gi gode innspill i saken.

Vi inviterer derfor våre medlemmer til et åpent møte med PBE, hvor de selv vil legge frem forslaget før det blir åpnet for diskusjon. Dette møte inngår serien Torsdager i Hagestuen, og vil finne sted 19. Mai klokken 18, i Hagestuen i Arkitektenes Hus.

I tillegg oppfordrer vi medlemmene våres til å delta i PBE sine egne åpne møter om småhusplanen.

Åpne møter arrangert av PBE om småhusplanen
Quality Hotel 33, klokken 18:30
Meet konferansesenter, Ullevål stadion, klokken 18:30
Digitalt møte, klokken 18:00

OAF kommer også selv til å utarbeide et høringssvar. Innspill til høringen kan sendes inn til PBE frem til 30. mai.

 

Undersøkelse om saksbehandling

Det har over en periode på flere år kommet mange henvendelser til Oslo arkitektforening (OAF)Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge fra arkitektkontorer vedrørende treg eller uforutsigbar saksbehandling av byggesaker i Plan og bygningsetaten (PBE) i Oslo.

Saken er nå spesielt aktualisert med den umiddelbare søknadsstoppen hos PBE, i påvente av endringsforslaget til småhusplanen.

OAF har derfor i samarbeid med Norske arkitekters landsforbund og Arkitektbedriftene i Norge tatt initiativ til en undersøkelse som tar for seg saksbehandlingstider, kommunikasjon og behov for tilleggsdokumentasjon. Undersøkelsen er sendt ut via Arkitektbedriftene.

I tillegg er spørsmål om kontoret blir rammet av det midlertidige forbudet mot tiltak i forbindelse med revisjon av småhusplanen:

- OAF har mottatt flere reaksjoner fra medlemmer på byggestoppen. Gjennom undersøkelsen ønsker vi å kartlegge hvor mange som faktisk er berørt av dette. Vårt inntrykk er så langt at dette vil ramme de mindre arkitektkontorene i særlig stor grad, og det er uheldig både for det enkelte kontor som rammes, og for arkitektbransjen som helhet. Det er kort frist på undersøkelsen, så vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å svare, sier Siri Jæger Brudvik, leder i OAF.

Vi håper at alle tar seg anledning til å svare raskt på denne viktige undersøkelsen, slik at vi får et kvalitativt underlag å ta med oss inn i videre prosess med PBE.