Priser og stipender
Publisert 18. oktober 22
Av: Espen R. Heggertveit

Søk Oslo Arkitektforenings stipend for videreutdanning

Det er nå mulig å søke om Oslo Arkitektforenings stipend for videreutdanning, søknadsfristen er 30. november.

Publisert 18.10.2022
Av: Espen R. Heggertveit
Foto: Pavlina Lucas, 2020
Foto: Pavlina Lucas, 2020

Stipendet er på 50 000 kroner og deles ut til et medlem av OAF annethvert år. Midlene «skal anvendes til videreutdanning, studieturer, som fremmer personlig arkitektf aglig kompetanse, og som i tillegg har interesse for et større fagmiljø». I 2020 var det 8 søkere til stipendet, som ble tiIdelt Pavlina Lucas som tilskudd til et forskningsprosjekt om autentisk arkitektur.

Søknaden skal redegjøre for hvordan midlene skal anvendes og begrunne hvorfor en slik anvendelse vil kunne inspirere et større fagmiljø. I løpet av 2 år etter at stipendet er mottatt må stipendiaten innberette til OAF enten i form av en skriftlig rapport eller en muntlig fremleggelse i et av OAFs medlemsmøter.

Stipendkomiteen utgjøres av Matthew Anderson, Håkon Vigsnæs, Ingvild Hodnekvam og Bodil Reinhardsen.

Stipendsøknad sendes til oaf.koordinator@arkitektur.no, merket «OAFs stipend for videreutdanning», innen 30. november, klokken 12:00.