Rådet for byarkitektur

Rådet oppnevnes av byrådet i Oslo og uttaler seg om saker og prinsipielle eller overordnete temaer som angår byens form og utseende.

Medlemmer utpekt av OAF
Navn Rolle Professjon
Tanja Lie Leder Arkitekt
Dagfinn Sagen Nestleder Arkitekt
Jette Cathrin Hopp Vara Arkitekt
Marit Haugen Vara Arkitekt
Navn
Rolle
Leder
Professjon
Arkitekt
Rolle
Nestleder
Professjon
Arkitekt
Rolle
Vara
Professjon
Arkitekt
Rolle
Vara
Professjon
Arkitekt

Om Rådet for byarkitektur

Rådet for byarkitektur et eksternt organ der to av medlemmene utpekes av OAF. Rådet er ikke direkte knytte til OAFs daglige aktivitet men at OAF har to medlemmer i rådet er viktig og viser OAFs rolle og betydning for Oslos byutvikling og arkitektur.

Medlemmene i rådet kommer med kommentarer og råd til utvalgte saker som PBE legger frem for rådet og en uttalelse fra Rådet for byarkitektur kan få direkte konsekvenser for en plan eller byggesak i Oslo. Rådets medlemmer er pliktig til å stille på faste månedlige møter og får i forkant oversendt saker som skal diskuteres i møtet.

Rådets medlemmer er jury for Oslo Bys arkitekturpris og leverer innstilling til Byutviklingskomiteen med forslag til rangering og vinner.