Bylivsenteret
Publisert 10. desember 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Stor interesse for sentrumsutvikling på Vikeså

Det var stort oppmøte og engasjement på folkemøtet som markerte oppstarten på sentrumsutviklingen i Vikeså. Innspillene tas med i prosessen når to arkitektteam skal tegne nye fremtidsbilder for bygda.

Publisert 10.12.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
 På befaring i Vikeså. Foto: Bylivsenteret
På befaring i Vikeså. Foto: Bylivsenteret

Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund bistår Bjerkreim kommune med prosess for bærekraftig stedsutvikling, der et parallelloppdrag skal sikre lokal forankring og medvirkning fra innbyggerne.

Fra bilbruk til byliv

Kommunen sikter høyt for utvikling av bygdesentrumet på Vikeså. Omlegging av europaveien og behov for en helhetlig overvannsstrategi skaper nye muligheter for sentrumsutviklingen i bygda.

Arkitektenes oppgave er å lage en mulighetsstudie for transformasjon fra dagens bilbaserte handels- og næringsområde, til et kommunesenter ved vannkanten som er flerfunksjonelt og fremtidsrettet, og attraktivt for både beboere og besøkende.

14 tverrfaglige søkere

Parallelloppdraget om sentrumstransformasjon ble utlyst i oktober, og det ble etterspurt tverrfaglig kompetanse om blant annet bærekraftig stedsutvikling, byliv, landskap og flomhåndtering.

14 tverrfaglige arkitektgrupper konkurrerte om å delta. Prosjektkoordinator i Bjerkreim kommune Ellen Staveland er veldig godt fornøyd med å ha mottatt så mange gode søknader.

– Vi ønsket oss to team med litt ulikt faglig ståsted og sammensetning og vi ser fram til et godt samarbeid med 3RW arkitekter og Dronninga landskap, og Oppopp, KAP, Atsite og Multiconsult, sier Staveland.

 

Kulturlandskap og lokalprodusert mat

På oppstartsseminaret i november fikk de to tilreisende arkitektgruppene bli kjent med stedet, møte politikere og snakke med lokalbefolkningen. Nærmere 80 av bygdas 1000 innbyggere stilte opp på oppstartsmøtet for å få informasjon, stille spørsmål og gi innspill til den videre prosessen. Lokalbefolkningen ønsker seg blant annet trygge gangforbindelser, flerbrukshus og at arkitektene skulle foredle «døde» områder i dagens sentrum.

På en befaring ble det avdekket gjengrodde stier, glemte elveløp, kulturlandskap, mulige utviklingstomter og bygg med ombrukspotensial. Arkitektene lot seg begeistre av stedets nærhet til vannet, et karakteristisk kulturlandskap og en sterk kultur for lokal matproduksjon.

 

Ti råd for strategisk utvikling

Kommunen ønsker aktiv deltagelse i prosessen og vil også invitere befolkningen til å gi innspill på midtveis- og sluttseminar.

Arkitektenes forslag skal ferdigstilles i februar 2022. En vurderingskomité vil evaluere og sammenfatte resultatene fra mulighetsstudien til en sluttrapport, og formulere ti konkrete råd for strategisk gjennomføring av fremtidsbildene.

For å sikre lokal forankring og gjennomføring er vurderingskomitéen satt sammen av lokale, regionale og faglige aktører. Den ledes av arkitekt Benjamin Barth i Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Arkitektene samler innspill fra lokalbefolkningen. Foto: Bylivsenteret
Arkitektene samler innspill fra lokalbefolkningen. Foto: Bylivsenteret
Arkitektene og prosjektgruppen. Foto: Bylivsenteret
Arkitektene og prosjektgruppen. Foto: Bylivsenteret