Bylivsenteret
Publisert 29. juni 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen 2022

Fritidsboliger og hyttefelt sprer seg med rekordfart i det norske fjellandskapet, ofte i sårbar natur. Årets Bylivkonferanse handler om hensynsfull arealforvaltning og verktøy for bærekraftig steds- og hytteutvikling i fjellområdene.

Publisert 29.06.2022
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen 2022 skal utforske hvordan planverktøy, strategier for stedsutvikling og innbyggerinvolvering kan være løsninger for fremtidens fritidsbebyggelse. Disse spørsmålene er utgangspunkt for årets konferanse:

  • Hvilken betydning har fritidsbebyggelsen for samfunnsutviklingen i fjellområdene?
  • Hva er natur- og klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner?
  • Hvilke planverktøy kan brukes for å sikre en bærekraftig utvikling?
  • Hvordan kan samspillet mellom fastboende og fritidsinnbyggere bli en ressurs for lokal utvikling?

Konferansen vil presentere eksempler på hvordan arkitektur kan utfordre ideene våre om hva en hytte er og hvordan vi kan tilrettelegge for et mangfoldig hyttetilbud som også forvalter naturen på en klok måte.

I tillegg til plenumsforedrag og parallellsesjoner blir det befaringer. Få påfyll av matnyttig kunnskap og inspirasjon og bli med i den tverrfaglige diskusjonen!

Last ned programmet som PDF

 

Velkommen til Beitostølen

Konferansen avholdes på Radisson Blu Beitostølen 24.-25. oktober.

Beitostølen har utviklet seg fra å være et stølsområde til å bli det største tettstedet i kommunen, en hytteby på grensen til Jotunheimen Nasjonalpark. Beitostølen rammer på mange måter inn temaet for årets konferanse.

Konferansen er relevant for grunneiere, utbyggere, eiendomsutviklere, politikere, studenter, planleggere, naturforvaltere, landskapsarkitekter, arkitekter og alle andre som jobber med eller interesserer seg for stedsutvikling i fjellområdene.

Arrangør er Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret, Innlandet fylkeskommune og Øystre Slidre kommune.


Om Bylivkonferansen

Bylivkonferansen er en årlig konferanse om stedsutvikling i små og mellomstore byer og tettsteder som arrangeres av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund og Distriktssenteret i samarbeid med regionale og lokale aktører som fylkeskommuner og kommuner.

Konferansen har etablert seg som en av de mest nyttige og inspirerende for alle som er interessert i bærekraftig stedsutvikling i Norge.

Konferansen viser frem gode eksempler på både vellykkede prosesser, gode fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvaliteter og identitet.