Bylivsenteret
Publisert 05. juli 22
Av: Perann Sylvia Stokke

Øystese – der ein skulle tru at alle ville bu

Øystese Utvikling AS har startet opp et arbeid med Masterplan Øystese 2060. Det er et privat initiativ med over 30 aksjonærer, og de samarbeider blant annet med Kvam herad om dette.

Publisert 05.07.2022
Av: Perann Sylvia Stokke
Øystese. Foto: Kjetil Kvittingen
Øystese. Foto: Kjetil Kvittingen

Prosjektplanen for masterplanen beskriver fjordbyen Øystese 2060, som et godt sted å bo, arbeide, drive næring, vokse opp, eldes og komme på besøk til.

Nylig ble det avholdt åpent møte i Øystese, med foredrag og verksted om hva som skal til for å utvikle Øystese til et attraktivt og bærekraftig tettsted for alle. Kvam herad presenterte arbeidet i nabobygda Norheimsund, som førte til at tettstedet fikk Statens pris for Attraktiv stad i 2013. Urban Rabbe Arkitekter presenterte en mulighetsstudie de hadde gjort i Øystese i 2016.

Bylivsenteret mener Øystese har gode forutsetninger for å lykkes i arbeidet, og det er forbilledlig med et slikt privat initiativ og samarbeidet med kommunen. På møtet snakket Bylivsenteret om bærekraftig stedsutvikling, sett i et arkitektfaglig perspektiv.

– Vi snakket om hva attraktive omgivelser er, og hva god arkitektur gjør med oss. Vi var spesielt opptatt av behovet for et mangfoldig og variert boligtilbud, og betydningen av gode møteplasser i flerfunksjonelle offentlige bygg og byrom. Et viktig tema er også hvorfor og hvordan man skal styrke stedsidentiteten til tettstedet, sier Lise Larstuvold, ansvarlig for Bylivsenteret.

Prosjektleder i Øystese Utvikling AS, Hans Jørgen Andersen, var fornøyd med innleggene, oppmøtet og innspillene som kom på verkstedet.

– For oss har det vært veldig inspirerende å få høre fra fagfolk med forskjellige tilnærminger til stedsutvikling generelt, og om hvordan de ser på Øystese. I tillegg har vi fått mange konkrete forslag til tiltak fra innbyggerne på de to folkemøtene vi har hatt i løpet av våren 2022.  Kombinasjonen av gode faglige innspill og et bredt tilfang av ideer gir oss et godt fundament for videre arbeid. Vi håper at sluttresultatet vil kunne gi både retning og inspirasjon, og være et godt verktøy for videre utviklingsarbeid, sier Hans Jørgen Andersen.

Til høsten skal prosjektet oppsummeres, og resultatene spilles inn til planarbeidet i Kvam herad.

Foto: Bylivsenteret

Åpent møte i Øystese, med foredrag og verksted. Foto: Bylivsenteret