Bylivsenteret
Publisert 03. november 22
Av: Børge Sildnes

Stedsutvikling på slagstedet Stiklestad

I 2030 er det tusen år siden slaget på Stiklestad. Arbeidet med jubileet har pågått i flere år, og nå er det med hjelp fra Bylivsenteret gjennomført et parallelloppdrag for utvikling av et formidlingssenter på stedet.

Publisert 03.11.2022
Av: Børge Sildnes
Stiklestad Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Spelamfiet og Spelet om Heilag Olav. Foto: SNK
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap

– Vi synes parallelloppdraget var en svært spennende og nyttig arbeidsform.

Ingegerd Eggen, avdelingssjef Stiklestad

Det kom det inn tolv tilbud fra ulike arkitektteam. De to som ble valgt ut til å jobbe med Formidlingsarena Stiklestad var:

  1. LPO, Studio NN, Asplan Viak, Gagarin og Brigt Norway
  2. Pir II, Anno Museum, Light Bureau og Kulturteknikk

I parallelloppdraget samarbeidet de to arkitektteamene om å lage visjoner for hvordan Stiklestad kan bli et attraktivt og bærekraftig sted i samhandling med oppdragsgiver, næringslivet og innbyggerne i Verdal kommune.

Målet med det langsiktige prosjektet fram mot 2030 er at det tusenårige slag- og symbolstedet skal utvikles som en verdifull og relevant arena for vår tid.

– Vi synes parallelloppdraget var en svært spennende og nyttig arbeidsform. Både med tanke på muligheten for oss som oppdragsgiver til å gi og få innspill fra teamene underveis i prosessen, og ikke minst verdien av involvering gjennom tre folkemøter og en bredt sammensatt vurderingskomité, sier Ingegerd Eggen. Hun er avdelingssjef ved Stiklestad og prosjektansvarlig for parallelloppdraget Formidlingsarena Stiklestad.

Bylivsenteret drives av Norske arkitekters landsforbund. Senteret hjelper kommuner med bærekraftig by- og tettstedsutvikling og tilbyr faglige råd og praktisk bistand i alle faser.

 

 

Stiklestad Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon Team Pir II
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Spelamfiet og Spelet om Heilag Olav. Foto: SNK
Spelamfiet og Spelet om Heilag Olav. Foto: SNK
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: LPO
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap
Stiklestad. Illustrasjon: Asplan Viak landskap