Bylivsenteret
Publisert 16. november 22
Av: Børge Sildnes

Vikeså ser muligheter for bygdeutvikling

Bjerkreim kommune ønsker å utvikle Vikeså til et flerfunksjonelt og framtidsrettet lokalsenter ved vannkanten, som er attraktivt for både beboere og besøkende. For å lykkes med dette har de fått hjelp av Bylivsenteret og to utvalgte arkitektteam.

Publisert 16.11.2022
Av: Børge Sildnes
Utsnitt fra tegneserie om utviklingspotensialet i Vikeså, Team Oppopp, KAP, Atsite og Multiconsult.
Utsnitt fra tegneserie om utviklingspotensialet i Vikeså. Illustrasjon av Team 1 (Oppopp, KAP, Atsite og Multiconsult).

Vikeså er et tettsted og administrasjonssenter i regionen Dalane og bærer med sine om lag tusen innbyggere hovedtyngden av funksjoner innen kultur, tjenesteutvikling og næring i Bjerkreim kommune.

Kommunen kontaktet Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund for å få hjelp med stedsutviklingen. Det er nå gjennomført et parallelloppdrag som har endt opp i en mulighetsstudie som belyser utviklingspotensial, ulike grep for bebyggelse, flomsikring, strategier for mobilitet, blågrønn struktur og bærekraftig sentrumsutvikling i Vikeså sentrum.

Arkitektteamene som ble valgt til oppdraget var 3RW arkitekter sammen med Dronninga landskap og Oppopp sammen med KAP, Atsite og Multiconsult.

– Dette parallelloppdraget viser hvordan en liten og handlekraftig kommune kan arbeide med bærekraftig stedsutvikling ved hjelp av en visjonær og langsiktig helhetsvisjon, en bukett av store og små enkelttiltak og dyktige fagfolk. Jeg ser frem til å besøke Vikeså igjen og se hvordan kommunen har brukt sin nye verktøykasse for stedsutvikling, sier arkitekt MNAL Benjamin Barth, som var Bylivsenterets fagrådgiver i oppdraget.

Mulighetsstudien har blant annet gitt ti råd for utvikling av Vikeså:

  1. Bind Vikeså sammen, ved å gjøre det attraktivt å sykle og gå
  2. Vær en aktiv pådriver og klok premissleverandør
  3. Lag en plan for et flerfunksjonelt og attraktivt sentrum
  4. La bebyggelsen berike gateplan og uterom
  5. Løft frem et bredere boligtilbud, som bringer folk sammen
  6. Ta vannet i bruk
  7. Trekk naturen inn i sentrum
  8. Skap møteplasser for beboere og besøkende
  9. Tenk trinnvis utvikling
  10. Gi liv til konkrete prosjekter, og skap investeringslyst

– Dette har vært et veldig kjekt arbeid. Nå gleder vi oss til å gå i gang med konkrete tiltak og det videre arbeidet med reguleringsplanen, sier planlegger og prosjektkoordinator Ellen Staveland i Bjerkreim kommune.