Bylivsenteret
Publisert 07. september 23
Av: Perann Sylvia Stokke

Hvordan kan den historiske trebyen bli et godt sted å bo, leve og besøke?

Under Byutviklingsverkstedet i Levanger forrige uke, var Bylivsenteret invitert for å snakke om fortetting med kvalitet i historiske bymiljø.

Publisert 07.09.2023
Av: Perann Sylvia Stokke
Kirkegata i Levanger. Foto: Bylivsenteret
Kirkegata i Levanger. Foto: Bylivsenteret

– Vi kan finne mange gode og inspirerende forbilder i historien på tett bebyggelse. Det er imidlertid ingen tvil om at det kan bygges for tett, og at det kan virke forringende på helse og livskvalitet. Så hvordan bør vi bygge gode bomiljøer med høy tetthet i dag? Og hvordan kan vi ta vare og bygge videre på den rike kulturarven som allerede finnes? Dette vil vi utforske nærmere på årets Bylivkonferanse, sier Bård Sødal Grasbekk, leder i Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Levanger er også vertsted for Bylivkonferansen 2023. En stor del av det historiske sentrum i byen ble i 2018 fredet som kulturmiljø, og er et godt eksempel på urbant og lavt trehusmiljø i sveitser- og jugendstil.

Hvert år arrangerer trehusbyen Byutviklingsverkstedet, en arena og møteplass for dialog og debatt om hvordan Levanger sammen med innbyggerne kan nå målet om attraktiv og bærekraftig by- og stedsutvikling.

Utvikling av attraktive byer og steder har i flere år vært et viktig tema mellom kommunene på Innherred, blant annet gjennom prosjektene Attractive Nordic Towns og ByLab i Innherredsbyene.

Når Bylivsenterets årlige konferanse arrangeres i Levanger i slutten av oktober, er målet å dele erfaringer og gode eksempler på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som styrker stedskvalitet og identitet. Forskere, arkitekter, offentlig forvaltning og eiendomsutviklere vil gi ulike perspektiver på denne tematikken. Det blir både plenumforedrag, parallellsesjoner og byvandringer.

Se programmet og meld deg på