Navn Innvalgt periode Kontakt
Marte Mellbye (leder, NAL) 17.06.2023 - 17.06.2026 marthe@pushak.no
Per Højgaard Nielsen (NAL) 17.06.2023 - 17.06.2026 hojgaard@hlm.no
Per Suul (NAL) 17.06.2023 - 17.06.2026 per@lundhagem.no
Nina Kielland (Arkitektbefriftene) 01.12.2020 - 01.12.2022 nina.kielland@pka.no
Arvid Bjerkestrand (Arkitektbedriftene) 30.06.2020 - 30.06.2023 arvid@entilen-arkitekter.no
Line Løvstad Nordbye (NLA) 01.07.2019-30.06.2022 lln@blark.no
Elin Helene Skjeseth Bashevkin (NIL) 01.07.2019-30.06.2022 eb@cadi.no
Navn
Innvalgt periode
17.06.2023 - 17.06.2026
Kontakt
marthe@pushak.no
Innvalgt periode
17.06.2023 - 17.06.2026
Kontakt
hojgaard@hlm.no
Innvalgt periode
17.06.2023 - 17.06.2026
Kontakt
per@lundhagem.no
Innvalgt periode
01.12.2020 - 01.12.2022
Kontakt
nina.kielland@pka.no
Innvalgt periode
30.06.2020 - 30.06.2023
Kontakt
arvid@entilen-arkitekter.no
Innvalgt periode
01.07.2019-30.06.2022
Kontakt
lln@blark.no
Innvalgt periode
01.07.2019-30.06.2022
Kontakt
eb@cadi.no
Komiteens sekretær
Navn Kontakt
Gisle Nataas (NAL) gna@arkitektur.no
Navn
Kontakt
gna@arkitektur.no

Formål med konkurransekomiteens arbeid

At flere oppdragsgivere, offentlige og private, velger arkitektkonkurranser med løsningsforslag som metode for å anskaffe arkitekt.

Sørge for gode rammebetingelser og faglig bredde i arkitektkonkurranser.

Tilstrekkelig arkitektfaglig kompetanse i utvelgelseskomiteer og juryer.

Utvikling, forbedring og høy kvalitet i nye konkurranseformer med løsningsforslag.

Arbeidsoppgaver

Oppnevning og utvelgelse av NAL-medlemmer til utvelgelseskomiteer og som jurymedlemmer.

Holde dialog mellom konkurransekomiteen, NAL og AiNs faglige ledere.

Godkjenne konkurranseprogram der NAL og AiNs godkjenning kreves.

Vurdere om NAL og AiN bør reagere på utlyste arkitektkonkurranser.

Bistå i utviklingen av NALs konkurransetekniske bestemmelser og fremme forslag til endring av disse.

Bistå NALs sekretariat i tvister og problemløsninger.

Evaluere arbeidet komiteen gjør årlig.

Rapportere årlig, ved årsskiftet, om sin virksomhet til NALs og AiNs styre.

Ressurser

NALs konkurransesekretariat
NAL og AiN
NLA og NIL
Medlemmer av utvelgelseskomiteer og juryer
Norske Arkitektkonkurranser (NAK)
NAL og AiNs konkurranseveileder

Oppdatert 19.10.2018