Representantskapet

NALs representantskap består av en representant fra hver av organisasjonens 14 lokalforeninger og en studentrepresentant fra hver av de tre arkitekthøgskolene i Norge.

Foran f. v.: Guro Laa (AHO), Morten Falbach (BAF), Agata Sucheka (HAF), Charlotte Mellbye (NAL student), Karin Raniay (BAS), Gunn Torill Rike Johansen (AAF). Midten f. v.: Per Kristian Elgseter Sundet (NTNU), Gjermund Wibe (ØAF), Siri Jæger Brudvik (OAF), Gitte Langlo (MAF), Thea Hougsrud Andreassen (TAF), Linda V. Nielsen (NAF). Bak f. v.: Johan A. Jordtveit (VAF), Silje Træen (nestleder SoFA), Anders Granli (DAF), Kristine Glenna Kragset (TeAF). Ikke til stede: Quang Luong (NoTA) og Ingrid Njå Sekse.
Foran f. v.: Guro Laa (AHO), Morten Falbach (BAF), Agata Sucheka (HAF), Charlotte Mellbye (NAL student), Karin Raniay (BAS), Gunn Torill Rike Johansen (AAF). Midten f. v.: Per Kristian Elgseter Sundet (NTNU), Gjermund Wibe (ØAF), Siri Jæger Brudvik (OAF), Gitte Langlo (MAF), Thea Hougsrud Andreassen (TAF), Linda V. Nielsen (NAF). Bak f. v.: Johan A. Jordtveit (VAF), Silje Træen (nestleder SoFA), Anders Granli (DAF), Kristine Glenna Kragset (TeAF). Ikke til stede: Quang Luong (NoTA) og Ingrid Njå Sekse.
Lokalforening Navn Kontakt
Agder arkitektforening Gunn Torill Rike Johansen gundr6@hotmail.com
Bergen arkitektforening Morten Falbach morten@ok-kontor.no
Drammen arkitektforening Anders Granlund anders@drma.no
Hedmark og Oppland arkitektforening Agata J. Suchecka agatasuchecka84@gmail.com
Møre og Romsdal arkitektforening Gitte Langlo gl@a-r-t.no
Nord-Norges arkitektforening Linda V. Nielsen linda@verte.no
Nord-Trøndelag arkitektforening Quang Luong ql@praksisark.no
Oslo arkitektforening Siri Jæger Brudvik oaf@arkitektur.no
Sogn- og Fjordane arkitektlag Torkjel Bruland Lavoll tl@nordplan.no
Stavanger arkitektforening Ingrid Njå Sekse stavangerarkitektforening@gmail.com
Telemark arkitektforening Kristine Glenna Kragset
Trondhjem arkitektforening Thea Haugsrud Andreassen trondhjemsarkitektforening@gmail.com
Vestfold arkitektforening Johan A. Jordtveit jordtveit@kbarkitekter.no
Østfold arkitektforening Gjermund Wibe gjermund@dark.no
Studentrepresentant AHO Guro Laa
Studentrepresentant BAS Karin Raniay
Studentrepresentant NTNU Per Kristian Elgsether Sundet
Lokalforening
Navn
Gunn Torill Rike Johansen
Kontakt
gundr6@hotmail.com
Navn
Morten Falbach
Kontakt
morten@ok-kontor.no
Navn
Anders Granlund
Kontakt
anders@drma.no
Navn
Agata J. Suchecka
Kontakt
agatasuchecka84@gmail.com
Navn
Gitte Langlo
Kontakt
gl@a-r-t.no
Navn
Linda V. Nielsen
Kontakt
linda@verte.no
Navn
Quang Luong
Kontakt
ql@praksisark.no
Navn
Siri Jæger Brudvik
Kontakt
oaf@arkitektur.no
Navn
Torkjel Bruland Lavoll
Kontakt
tl@nordplan.no
Navn
Ingrid Njå Sekse
Kontakt
stavangerarkitektforening@gmail.com
Navn
Kristine Glenna Kragset
Navn
Thea Haugsrud Andreassen
Kontakt
trondhjemsarkitektforening@gmail.com
Navn
Johan A. Jordtveit
Kontakt
jordtveit@kbarkitekter.no
Navn
Gjermund Wibe
Kontakt
gjermund@dark.no
Navn
Karin Raniay
Navn
Per Kristian Elgsether Sundet