Kurs og arrangement
Publisert 19. oktober 22
Av: Trondhjems arkitektforening

Ekstraordinær generalforsamling 3.11.2022

TAF søker flere engasjerte medlemmer til styret!

Publisert 19.10.2022
Av: Trondhjems arkitektforening

 

TAF skal i gang med å forme vårens program og trenger nye, engasjerte, medlemmer til å bidra i styret. Ikke nøl med å meld interesse til valgkomitéen, ung som gammel! 

 

Styret er et faglig og sosialt fellesskap hvor hovedoppgaven er å forme foreningens faglige program, med forelesninger, kurs og diskusjoner. 

 

Hvorfor du skal være med i TAF-styret:

 • Påvirke og utvikle Trondheim og regionen som arkitektur-by og region.
 • Være en faglig stemme i arkitekturdebatter.
 • Utvikle «Arkitektenes hus» som faglig og sosial arena for arkitektur, og arkitekter i byen.
 • Sosialt samvær og faglig utveksling med kollegaer på tvers av det offentlige, private og forskning/utdanning.
 • Kontakt mot, og spennende diskusjoner med gjester og forelesere fra inn- og utland. 
 • Mulighet til å påvirke NALs arbeid og agenda.
 • Få muligheten til å møte og bli kjent med mange av byens kolleger og miljøer.

Styret skal i størst mulig grad, i tillegg til arrangementer, være en arena for faglig diskusjon og samtale. TAF har et medlem i rådet for byarkitektur i Trondheim, og saker som tas opp der blir diskutert i fellesskap på styremøter. Styret er også involvert i utdelingen av Trondheim kommunes byggeskikkpris.  

Styret deler også ut TAF-prisen som går til (sør)-trøndelagsrelaterte masteroppgaver ved arkitekturstudiet på NTNU.

 

Vervet innebærer også kontakt og samarbeid med «venneforeninger», blant annet Fortidsminneforeningen, NIL, NLA og BoBy. 

 

I tillegg til faglig påfyll har styret noen konkrete arbeidsoppgaver som vil bli fordelt ved ny styresammensetning. Styremedlemmer vil i all hovedsak ha hovedansvar for noen oppgaver. Hovedansvar betyr ikke at man gjør alt selv, men at man koordinerer at oppgavene blir gjort, og fulgt opp. Det meste blir gjennomført, og diskutert, i fellesskap.  

 

Rollene er per i dag:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kommunikasjonsansvarlig 
 • Kasserer
 • Programkoordinator 
 • Sponsorkoordinator 
 • Huskoordinator
 • Universitetskontakt
 • Representant i rådet for byarkitektur
 • NAL Studentrepresentant 

 

Rollene formes og utvikles av de som innehar vervene, og man vil i stor grad ha mulighet til å forme sine egne arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 

Vi har møter ca. hver 3.-4. uke, avhengig av intensiteten i programmet og aktuelle problemstillinger. 

 

Nye medlemmer vil bli valgt inn på ekstraordinær generalforsamling den 03.11.2022 kl. 18:00 på Arkitektenes hus. 

 

Interesse meldes til valgkomitéen ved Kjell Bertelsen og Steffen Wellinger, innen 26.10.2022.

 

Det er også lov å hjelpe en kollega eller venn over «meld interesse»-terskelen 😎

 

 

Vi i det sittende styret, gleder oss til å bli kjent med nye kolleger! 

 

Dersom du ønsker å melde interesse, har spørsmål, eller lurer på noe - ta gjerne kontakt med Steffen eller Kjell :)

 

steffen.wellinger@ntnu.no

k.bertelsen@husark.no