Kurs og arrangement
Publisert 07. april 22
Av: Vestfold arkitektforening

Digital faglunsj med Else Abrahamsen fra MakersHub, 2.juni kl 11.30!

Arbeidsmetoder for en ny tid - Else skal snakke om hvorfor vi arkitekter må være aktive pådrivere av endring og viktigheten av demokratiske arbeidsmetoder.

Publisert 07.04.2022
Av: Vestfold arkitektforening

Sammen med  Jack Hughes driver Else Makers Hub, som både er et ideelt firma og en organisasjon. De arbeider kun med prosjekter som har et grønt, samfunnsnyttig eller sosialt mål.

Else har en sørskilt interesse for å skape større representasjoner av ulike mennesker og mangfold i byutvikling og arkitektoniske prosesser.

Det drivet har bidratt til at hun de siste årene har spesialisert seg på medvirkningsprosesser, med hovedfokus på minoritets- og lavstatusgrupper.

Hun er energisk opptatt av at alle skal få en mulighet til å bli hørt, og mener at vi som arkitekter må bli bedre på å tilrettelegge våre prosesser deretter.

 

Klikk her for å delta i møtet

 

Vel møtt!

 

 

Mvh

Styret i arkitektforeningene i Vestfold