Konkurranse
Publisert 23. februar 22
Av: Måns Davidson

Vant konkurransen om utvikling og transformasjon av Torp bruk i Fredrikstad

«Elvetorpet» ble enstemmig kåret som vinner av konkurransen. Forslaget er tegnet av Dyrvik arkitekter, JAJA Architects og BOGL.

Publisert 23.02.2022
Av: Måns Davidson
Torp bruk, Elvetorpet - Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects og BOGL
Torp bruk, Elvetorpet - Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects og BOGL

Konkurransen ble gjennomført som en begrenset arkitektkonkurranse og kunngjort 4. juni 2021. Den er gjennomført av NAL, men ble arrangert av Hersleth Entreprenør AS på vegne av Torp Marinepark Eiendom AS. Deltakerne i konkurransen ble informert om resultatet og fikk oversendt rapporten fredag 18. februar.

Oppdragsgiver utgangspunkt var dette: På Torp Bruk skal vi skape en helt ny og unik bydel som vil binde Sarpsborg og Fredrikstad sammen som et naturlig knutepunkt. Med sin idylliske beliggenhet ved Glommas bredde, vakker natur og flotte rekreasjonsområder skal Torp Bruk bli en attraktiv destinasjon for hele Viken sør.

Konkurransen er nå avsluttet, og vinnerkonseptet danner grunnlag for regulering for eiendommene, med påfølgende detaljprosjektering og byggeprosess av første byggetrinn.

Det kom inn 33 søknader til prekvalifiseringen, hvor seks team ble valgt ut til å delta:

  • Dyrvik Arkitekter AS - JAJA Architects – BOGL
  • Lala Tøyen AS - Pushak AS - Civitas AS
  • Link Arkitektur AS - Multiconsult AS
  • Mad arkitekter, Sanden+Hodnekvam arkitekter AS og Tredje natur
  • Niels Torp + arkitekter - INBY AS - Gullik Gulliksen AS
  • Spir Arkitekter AS - Stener Sørensen AS
Torp bruk, Elvetorpet - Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects og BOGL
Torp bruk, Elvetorpet - Dyrvik Arkitekter AS, JAJA Architects og BOGL

Juryen sier:
Elvetorpet er det forslaget som i sterkest grad utnytter områdets særegne kvaliteter. Naturkvalitetene blir effektivt benyttet i planen og spesielt elvekanten brukes som den stedlige kvaliteten det er. Dette viser også analysen av området, og forslaget viser en veldig god balanse i både dimensjoner, kvaliteter og lokale bygningsplasseringer som juryen liker godt. Forslaget viser noe som juryen mener har det aller største potensialet til å kunne utvikles videre til å bli den destinasjonen og det knutepunktet Torp skal bli. Forslaget er det som treffer aller best på å kunne nå konkurransens og utbyggers målsetninger både med tanke på urbanitet, områdekvalitet og bomiljø.

Tre forslag fikk hedrende omtale i konkurransen:

  • Bruk Torp (Spir Arkitekter og Stener Sørenssen)
  • Troika (Mad Arkitekter, Sande+Hodnekvam og Tredje natur)
  • Torp brygge (Link Arkitektur og Multiconsult)