Wildcard

Wildcard skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. Målet er å utfordre offentlige og private bestillere og byggherrer til å åpne oppdragsmarkedet for flere og mer ulike leverandører av arkitekttjenester.

Betegnelsen Wildcard brukes om unge arkitekter i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Disse kontorene omfatter underskogen av arkitektbedrifter som ennå ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet.

Et stort mangfold av kontorer vil møte kriteriene for å kunne registrere seg som Wildcard, derfor er ikke kontorene en ensartet gruppe. De som registrerer seg blir synlige for potensielle oppdragsgivere gjennom NALs nettsider og vil bli inkludert i tiltak som Wildcard-ordningen setter i gang.

For å kunne bli et Wildcard-kontor må følgende kriterier oppfylles: 

 • Må ha et foretak innen arkitektur eller landskapsarkitektur
 • Foretaket må være registrert i Norge, med arbeidssted i Norge
 • Alle partnere må være under 40 år
 • Foretaket må være etablert innen de siste åtte årene. Etableringsåret regnes fra foretaket er registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Gjennomsnittlig omsetning på under fem millioner kroner per år de siste tre årene.


Dersom et foretak er registert i én selskapsform eller navn under en konstellasjon og senere velger å endre navn eller selskapsform, vil det være det opprinnelige etableringsåret som vil gjelde for Wildcard-listen.
Eks: Hvis et foretak registrert i listen endrer selskapsform fra enkeltmannsforetak til AS, kan den nye selskapsformen ikke registreres på nytt i Wildcard-listen og starte på null når det gjelder etableringsår.

Grensetilfeller vil bli behandlet. Ta kontakt med prosjektleder om du har spørsmål.

Send en e-post til pss@arkitektur.no med følgende informasjon:

Kontaktinfo

 • Navn på kontor
 • Kontaktperson
 • Adresse
 • Postnummer/-sted
 • Kommune
 • Telefon
 • E-post (Brukernavn)
 • Webadresse

Informasjon om kontoret

 • Organisasjonsnummer
 • Etableringsår
 • Antall medarbeidere
 • Omsetning (snitt siste 3 år)
 • Kontortype (arkitektur/landskapsarkitektur/sammensatt)
 • Kontorets partnere (navn, fødselsår)
 • Medlem i NAL (ja/nei)

Spesialtilbud fra Nordic BIM Group

 

Nordic BIM Group er en av markedslederne på BIM i Norge. De har som mål å digitalisere bygg- og eiendomsbransjen og tilbyr markedets mest moderne og effektive digitale BIM-verktøy, samt skreddersydde tjenester. Som distributør av blant annet Archicad, BIMcontact, Solibri, Twinmotion, ArchiTerra, ArchiFrame og Twinview ønsker de å støtte unge arkitekter.

NAL har derfor inngått et samarbeid med Nordic BIM Group som sikrer alle Wildcard-kontorer et spesialtilbud på Archicad.

Ta kontakt for mer informasjon om spesialtilbudet.

Kontaktinfo Nordic BIM Group

Liste over registrerte Wildcardkontorer

Mentorordningen skal være behovsstyrt, selvgående og til gjensidig inspirasjon. Dette er utgangspunktet:

 • Hver mentor/Wildcard-relasjon varer normalt i ett år
 • Et innledende møte anbefales, for å bli litt kjent, avklare forventninger og avtale omfanget av veiledning
 • Wildcard må være målrettet i sine henvendelser mot mentor, og bruke mentorens tid fornuftig
 • Wildcard tar selv kontakt med mentor fra listen under
 • Dette skal være en mest mulig selvgående ordning
 • Innspill og spørsmål som ikke kan tas direkte mellom mentor/Wildcard kan rettes til prosjektleder

Har du lyst til å bli mentor?

Ta kontakt med Wildcards prosjektleder, Perann Sylvia Stokke pss@arkitektur.no.

Mentorer
Navn Firma E-post Sted
Thomas Tysseland Tysseland Tysseland arkitektur AS thomas@tyark.no Bergen
Emelie Tornberg Entra ASA eto@entra.no Oslo
Cathrine Lerche Lerche Arkitekter AS cl@lerche.no Oslo
Einar Jarmund Einar Jarmund & Co AS ej@ejco.no Oslo
Jørgen Tycho Oslotre jorgen@oslotre.no Oslo
Jan Olav Jensen Jensen & Skodvin arkitektkontor AS jan.olav.jensen@jsa.no Oslo
Christine Grape Grape Architects christine@grape.no Oslo
Anne Wodstrup URBa AS anne@urbanagent.no Oslo
Magne Magler Wiggen mmw arkitekter AS magne@mmw.no Oslo
Andreas Poulsson DRIV Arkitekter andreas@drivark.no Oslo
Harald M. Gjøvaag Utviklingsdirektør hos Union hmg@union.no Oslo
Marianne Sætre Dronninga Landskap Marianne@dronninga.com Oslo
Torstein Lømo LMR arkitektur AS tl@lmr-arkitektur.no Oslo
Markus Linge Stenseth Grimsrud arkitekter AS markus.linge@sgarkitekter.no Halden
Jørn Narud NSW Arkitektur jorn@nsw.no Oslo
Kurt Mourier Breitenstein Breitenstein AS arkitekter mnal kurt@breitenstein.no Oslo
Søren Yran Søren Yran AS soren@yran.no Oslo
Tarald Lundevall Professor emeritus AHO, partner Snøhetta tarald@snohetta.com Oslo
Ragnhild Jordtveit Gruppeleder og partner i Spir Arkitekter. ragnhild@spir.no Tønsberg
Navn
Firma
Tysseland Tysseland arkitektur AS
E-post
thomas@tyark.no
Sted
Bergen
Firma
Entra ASA
E-post
eto@entra.no
Sted
Oslo
Firma
Lerche Arkitekter AS
E-post
cl@lerche.no
Sted
Oslo
Firma
Einar Jarmund & Co AS
E-post
ej@ejco.no
Sted
Oslo
Firma
Oslotre
E-post
jorgen@oslotre.no
Sted
Oslo
Firma
Jensen & Skodvin arkitektkontor AS
E-post
jan.olav.jensen@jsa.no
Sted
Oslo
Firma
Grape Architects
E-post
christine@grape.no
Sted
Oslo
Firma
URBa AS
E-post
anne@urbanagent.no
Sted
Oslo
Firma
mmw arkitekter AS
E-post
magne@mmw.no
Sted
Oslo
Firma
DRIV Arkitekter
E-post
andreas@drivark.no
Sted
Oslo
Firma
Utviklingsdirektør hos Union
E-post
hmg@union.no
Sted
Oslo
Firma
Dronninga Landskap
E-post
Marianne@dronninga.com
Sted
Oslo
Firma
LMR arkitektur AS
E-post
tl@lmr-arkitektur.no
Sted
Oslo
Firma
Stenseth Grimsrud arkitekter AS
E-post
markus.linge@sgarkitekter.no
Sted
Halden
Firma
NSW Arkitektur
E-post
jorn@nsw.no
Sted
Oslo
Firma
Breitenstein AS arkitekter mnal
E-post
kurt@breitenstein.no
Sted
Oslo
Firma
Søren Yran AS
E-post
soren@yran.no
Sted
Oslo
Firma
Professor emeritus AHO, partner Snøhetta
E-post
tarald@snohetta.com
Sted
Oslo
Firma
Gruppeleder og partner i Spir Arkitekter.
E-post
ragnhild@spir.no
Sted
Tønsberg