Norske arkitekters landsforbund er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. Vi arbeider for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser.

Vårt nye tidsskrift

Arkitektur

Arkitektur gis ut på nett (arkitektur.no) og papir. Ved siden av å være et aktualitetsblad, er Arkitektur en arena for prosjektomtaler, reportasjer, debatt, fagkritikk og faglig nytenking. Papirutgaven kommer ut seks ganger i året. Abonnement er inkludert i NAL-medlemskap, men alle arkitekturinteresserte kan abonnere på Arkitektur.

Velg hva du ønsker å motta informasjon om