Konkurransekomitéen

Navn Innvalgt periode Kontakt
Christian Dahle (leder, Arkitektbedriftene) 25.09.2020 - 30.06.2023 cda@cfmoller.com
Per Højgaard Nielsen (nestleder, NAL) 25.09.2020 - 30.06.2023 hojgaard@hlm.no
Per Suul (NAL) 01.07.2019 - 30.06.2022 per@lundhagem.no
Eva Helene Haanæs (Arkitektbedriftene) 30.06.2020 - 30.06.2022 eva@lusparken.no
Arvid Bjerkestrand (Arkitektbedriftene) 30.06.2020 - 30.06.2023 arvid@entilen-arkitekter.no
Line Løvstad Nordbye (NLA) 01.07.2019-30.06.2022 lln@blark.no
Elin Helene Skjeseth Bashevkin (NIL-observatør) 01.07.2019-30.06.2022 eb@cadi.no
Navn
Innvalgt periode
25.09.2020 - 30.06.2023
Kontakt
cda@cfmoller.com
Innvalgt periode
25.09.2020 - 30.06.2023
Kontakt
hojgaard@hlm.no
Innvalgt periode
01.07.2019 - 30.06.2022
Kontakt
per@lundhagem.no
Innvalgt periode
30.06.2020 - 30.06.2022
Kontakt
eva@lusparken.no
Innvalgt periode
30.06.2020 - 30.06.2023
Kontakt
arvid@entilen-arkitekter.no
Innvalgt periode
01.07.2019-30.06.2022
Kontakt
lln@blark.no
Innvalgt periode
01.07.2019-30.06.2022
Kontakt
eb@cadi.no
Komiteens sekretær
Navn Kontakt
Gisle Nataas (NAL) gna@arkitektur.no
Navn
Kontakt
gna@arkitektur.no