Høringsuttalelser

Her finner du svar på høringer, innspill og andre brev fra Norske arkitekters landsforbund til departement, etater og andre offentlige instanser.

2024

Riksantikvarens håndverksstrategi | 09. januar

2023

Høringssvar til Plan- og bygningsetaten i Oslo | 21. desember
Høringssvar til Olje- og energidepartementet | 18. desember
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet | 15. juni
Notat til Stortingets utdanningskomité | 18. april
Høringssvar til Riksantikvaren | 18. april

2022

Høringssvar til Kunnskapsdepartementet | 21. desember