Æresmedlemmer og hederspris

Æresmedlemmer av NAL utnevnes av representantskapet etter innstilling fra NALs styre. Hedersprisen ble opprettet i 1996 av NALs representantskap, og gis til ikke-medlemmer av som har utmerket seg med innsats for NAL eller faget.

2019

Portrett av Anne Grete Hestnes
Æresmedlemmer

Anne Grete Hestnes

For sitt pionerarbeid og forskning på energikonservering og solenergi i bygninger, og for å løfte arkitektrollen innen forskning, energi- og miljøspørsmål.

Portrett av Rose Marie Steinsvik Foto Ingebjørg Semb
Æresmedlemmer

Rose Marie Steinsvik

For sitt vedvarende engasjement i faget på vegne av barn og unge, og sin eksperimentelle tilnærming til klima- og miljøspørsmål i arkitekturen.

Ellen de Vibe. Foto: Plan- og bygningsetaten
Æresmedlemmer

Ellen Marie Schjelderup de Vibe

For å befeste planlegging og urbanisme som en sentral del av arkitektfaget, og for sin rolle i utviklingen av Oslos urbane potensial som hovedstad og fjordby.

2016

Kari Nissen Brodtkorb Foto Thomas Ekström
Æresmedlemmer

Kari Nissen Brodtkorb

For fremragende innsats i utviklingen av norsk boligarkitektur, og for gjennom sitt virke å være et forbilde for en ny generasjon arkitekter.

2011

Kjetil Trædal Thorsen Foto Snøhetta
Æresmedlemmer

Kjetil Trædal Thorsen

For gjennom arkitektkontoret Snøhetta å ha skapt enestående arkitektur både nasjonalt og internasjonalt, og for stor innsats i å spre interesse og forståelse for faget.

2009

Jens Ulltveit-Moe Foto NAL
Hedersprisvinnere

Jens Ulltveit-Moe

Jens Ulltveit-Moe får prisen for den betydningen han har hatt for Sverre Fehns nybygg i Arkitekturmuseet som ble åpnet i 2008.

2006

Nils Henrik Eggen Foto WikiStrinda
Æresmedlemmer

Nils Henrik Eggen

For livslang og fremragende faglig innsats, med en robust og lavmælt arkitektur som er gjennomført med vilje og kraft, og har gitt varige verdier rundt folks liv og virke.

Hans-Henrik Halvorsen Foto Bente Sand/Arkitektnytt
Hedersprisvinnere

Hans-Henrik Halvorsen

For en livslang og enestående yrkesinnsats i forbundets og norske arkitekters tjeneste.

2002

Hedersprisvinnere

Betzy Sølvsberg

For en enestående innsats for dokumentasjon av norsk arkitektur og oppbygging av NALs bibliotek.

2001

Svein Hatløy Foto Arkitektur N
Æresmedlemmer

Svein Hatløy

For hans store innsats for sivilarkitektutdanningen i Norge, som drivkraften ved opprettelse og som mangeårig leder av Bergen Arkitektskole.

1999

Hedersprisvinnere

Ingrid Stenseth

For enestående og entusiastisk innsats for NALs tidsskrifter og publiksjonsvirksomhet gjennom en lang og engasjert tjeneste.

1996

Åse Kleveland Foto Olav Ødegården/Arkitektnytt
Hedersprisvinnere

Åse Kleveland

For hennes store engasjement for norsk arkitektur og for å ha satt dette temaet på den politiske dagsorden.

1995

Kirsten Sand Foto ukjent/NTH
Æresmedlemmer

Kirsten Sand

For hennes betydningsfulle engasjement innen boligsaken og store innsats under gjenreisningen i Nord-Norge.

1994

Peter Andreas Munch Mellbye Foto Mellbye arkitekter
Æresmedlemmer

Petter Andreas Munch Mellbye

For markert innsats for norsk arkitektur og forbilledlig virke i og for forbundet, og uegennyttig innsats som arkitekturfagets talsmann i andre miljøer og i dagspressen.

Kjell Lund Foto Lund + Slaatto
Æresmedlemmer

Kjell Lund

For enestående innsats for norsk arkitektur og fremragende utøvelse av faget i stor bredde, og for stor innsats til forbundets beste.

Nils Slaatto Foto Lund + Slaatto
Æresmedlemmer

Nils Slaatto

For enestående innsats for norsk arkitektur og fremragende utøvelse av faget i stor bredde, og for stor innsats til forbundets beste.

1992

Æresmedlemmer

Dag Rognlien

For initiativrik og byggende innsats og 25 års markant virke som redaktør av Arkitektnytt.

1988

Einar Vaardal Lunde Foto: Privat
Æresmedlemmer

Einar Vaardal-Lunde

For uttrettelig og enestående virke for landets arkitektstand.

1986

Sverre Fehn Foto Anne Plau Hoel/Arkitektnytt
Æresmedlemmer

Sverre Fehn

For hans store fortjenester for norsk arkitektur og hans viktige pedagogiske innsats.

Christian Nordberg-Schulz Foto Anne Marit Vagstein/Arkitektnytt
Æresmedlemmer

Christian Nordberg-Schulz

For fremragende innsats for norsk og internasjonal arkitektur gjennom mange år.

Helene Kobbe Foto Arkitektur N
Æresmedlemmer

Helene Kobbe

For et uttrettelig virke i arkitektenes organisasjoner og for å ha satt et eksempel for kvinners innsats i faget.

1981

Odd Brochmann Foto Wikimedia
Æresmedlemmer

Odd Brochmann

For enestående innsats i å utbre forståelse og interesse for arkitektur og byggeskikk.

1980

Frode Rinnan Foto Wikimedia
Æresmedlemmer

Frode Rinnan

For et uttrettelig og markant virke for den norske arkitektstand.

1978

Erling Gjone Foto Wikimedia
Æresmedlemmer

Erling Gjone

For et utrettelig og enestående virke for norsk arkitektur gjennom mange år.

1977

Josef Jervell Grimelund Foto Trondheim byarkiv
Æresmedlemmer

Josef Jervell Grimelund

For et utrettelig og enestående virke for forbundet gjennom mange år.

1961

Alvar Aalto Foto Wikimedia
Æresmedlemmer

Alvar Aalto

1919

Lars Solberg Foto Wikimedia
Æresmedlemmer

Lars Solberg