Betingelsene gjelder kurs og arrangementer der Norske arkitekters landsforbund er arrangør.

Gjennomføring
En forutsetning for gjennomføring av ethvert kurs eller seminar er et minimum antall deltakere, også for kurs som skal strømmes og senere selges som nettkurs. Det tas alltid forbehold om endringer i programmet.

Nettkurs eller opptak er som hovedregel kurs som har gått i sal i Arkitektenes hus. Strømmingen følges direkte i samtid. En redigert versjon av kurset blir publisert for salg i ettertid. Alle kursdeltakere, både i sal og via strømming, får tilgang til opptakene i ettertid.

Rettigheter
Norske arkitekters landsforbund (NAL) har rettighetene til kurset. Kurset kan kun arrangeres på nytt i samarbeid med eller med samtykke fra NAL. For nettkurs gjelder at NAL har opphavsretten til kurset. Ved betaling av kursavgift, gis deltakeren rett til å se og høre kurset så mange ganger man ønsker i det tidsrommet kurset er tilgjengelig.

Deltakeren har ikke rett til å bruke kurset, eller deler av det, på noen annen måte uten etter forhåndssamtykke fra NAL. Deltakeren kan heller ikke overdra sine kursrettigheter til andre. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med NAL. Som kursdeltaker kan du bli spurt om å delta i en evaluering etter kurset. Denne er frivillig og anonym.

Avlysning eller utsettelse fra NAL
Hvis et kurs blir avlyst eller utsatt, skjer det normalt én uke før kursdato. Beskjed blir gitt deltakerne via e-post. NAL tar ikke ansvar for kostnader knyttet til billetter eller annet i forbindelse med kurs.

Avbestilling fra deltaker
Avbud etter 1 uke før kursdato belastes med et gebyr opp til 1000 kr. Ved avbud mindre enn et døgn i forveien, betales full kursavgift. Avbud gis via e-post eller telefon til NAL. Det er anledning til å overlate plassen til en annen, pris justeres i forhold til medlemskap, og melding må gis. For studentmedlemmer gjelder at fravær må meldes innen et døgn før kurset, ellers blir det fakturert full studentpris. Dersom faktura for kurset må inneholde referanser, er det kursdeltakers ansvar å oppgi disse ved påmelding. Ved eventuell ny fakturering grunnet manglende informasjon fra kursdeltaker påløper det er faktureringsgebyr opp til 1000 kr.

Rabatt til permitterte
Permittert og arbeidsledig som er MNAL:

  • 50 % rabatt på kurspris MNAL. Unntak av lederkurs.
  • Gratis - to valgfri kurs, gjelder opptak, fra tidligere avholdte kurs. Unntak av lederkurs

For å få rabatten må du ha dokumentert overfor NAL at du er arbeidsledig eller permittert. Dette kan gjøres til okonomi@arkitektforbundet.no.

Når du melder deg på kurs, skriv i kommentarfeltet at du permittert/arbeidsledig og har sendt inn dokumentasjon.