Priser og stipender
Publisert 12. desember 23
Av: Østfold arkitektforening

Fikk Arnstein Arneberg-prisen for Halden videregående skole

Plus arkitektur fikk prisen som Østfold arkitektforening deler ut for fremragende arkitektur i Østfold.

Publisert 12.12.2023
Av: Østfold arkitektforening
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan

Juryens begrunnelse:
Norske Skog Saugbrugs ble startet i 1859 som et aksjeselskap, men har dype røtter i den fredikhaldske Saugbrugercorporation med flere hundre års historie. Firmaet var lenge Norges største sagbruk, en av de største trelasteksportørene og dessuten en stor skogeier, og ble på 1900-tallet en papirfabrikk, med en rekke produksjonsbygg. Bygget der tynt skrive- og trykkpapir ble etterbehandlet, ble oppført i to etapper. Den eldste delen ble oppført i 1913, og den nyere delen i 1959. Det er dette bygget som i dag er bygget om til nye lokaler for Halden videregående skole.

Juryen ønsker å kåre Halden videregående skole til vinner av Arnstein Arneberg-prisen 2023. Vi ønsker å vektlegge samfunns- og symbolverdien av å gjenbruke hele bygg til et formålsbygg som skolebygg for yrkesfag, fremfor å bygge nytt. Dette er noe det ofte argumenteres for ikke lønner seg. Bygget fremstår slik arkitekt beskriver intensjonen: en nøktern transformasjon hvor de romlige kvalitetene og det industrielle preget er beholdt, og hvor et sentralt amfi med takvinduer åpner opp og skaper et luftig og lyst rom i midten av det ellers dype industribygget. Nettopp dette at så mye også er beholdt gjør at de fleste klasserommene har god takhøyde og store vinduer som gir gode dagslysforhold.

Tilfredsstillelsen ved å se et bygg som etter en omfattende transformasjon ligner bygget det engang var, er også stor. Industribygg bidrar også til stedsidentitet og karakter. Et bygg som også er så lite endret som dette, og byr på romslige og generelle undervisningslokaler, vil også enkelt kunne få andre funksjoner i fremtiden. Denne skolen kunne ganske sikkert vært bygd med enda høyere grad av gjenbruk, men vi ser resultatet likevel som et tegn på at vinden snur. Vi begynner å se hvilke muligheter gjenbruk av bygg kan gi også når opprinnelige kvaliteter bare beholdes. Den stedsspesifikke kunsten i fellesarealene, basert på treforedlingsprosessene, var også vellykket. Den spilte på lag med arkitekturen og gjorde omgivelsene enda mer interessante og inspirerende.

Det må også være inspirerende for byggfag og industriell produksjon å lære i et bygg så tilpasset formålet. I tillegg undervises det i fagene elektrofag, helse og oppvekst, og musikk og drama. Med andre ord en interessant fagblanding, som alle kan ha glede av en skole med disse egenskapene. Altfor ofte rives slike bygg og blir erstattet av rene boligområder. Å både forvalte industrihistorien og stake ut retningen for fremtidens byggfag i dette bygget, er fremtidsrettet og bærekraftig bygningsutvikling som fortjener å berømmes.

En liten kuriositet er det at bygget som nå belønnes med pris kun ligger få meter unna møllermesterboligen der arkitekt Arnstein Arneberg vokste opp.

Jury:
Arild Eriksen (leder), Anna Aniksdal og Andreas Ebeltoft

Jurysekretær:
Lars Ole Klavestad

Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan
Halden VGS. Arkitekt: Plus arkitektur. Foto: Carlos Rollan