Fagdag
31. oktober 2024

Fagsamling på Hotell Union Øye

Hotell Union Øye, Norangdalen
00.00-00.00
Møre og Romsdal arkitektforening
Møre og Romsdal arkitektforening og Møregruppen NIL inviterer til to-dagers fagsamling 31. oktober-1. november på ærverdige Hotell Union Øye i Norangdalen på Sunnmøre.

På samlingen skal vi få ny kunnskap, dele erfaringer og diskutere aktuelle problemstillinger innen temaene bevaring, utvikling og ombruk av kulturhistoriske bygg. 

I Norge har vi mange flotte og bevaringsverdige trebygninger som er fullt brukbare på tross av høy alder. Slike bygg kan være en viktig ressurs både for lokalsamfunnet og for destinasjonsutvikling. Bevaring og ombruk av bygg og bygningsmiljøer er også viktige bidrag for å redusere klimagassutslipp.

Ofte er det behov for ulike tiltak, som kan spenne fra enkle istandsettelser og rehabilitering til omfattende restaureringer og rekonstruksjoner. For å lykkes er både et bredt kunnskapsgrunnlag og tverrfaglig samarbeid avgjørende.

Aktuelle temaer som tas opp på samlingen: 

  • Hvordan vi kan bevare arkitektoniske og kulturhistoriske særpreg i bygninger med ulik vernestatus? 
  • Hvordan kan vi tilpasse og utvikle byggene til ny bruk ved rehabilitering, ombygginger og tilbygg? 
  • Hva er avgjørende for å ta gode valg i arkitektrollen for både eksteriør og interiør? 
  • Hvilke gode eksempler og verktøy finnes? 
  • Case: Hotell Union Øye er nylig blitt utvidet med flere tilbygg. Det blir befaring på hotellet og samlingen gir en spesiell mulighet til å diskutere teori og praksis og studere løsninger som er utført.


Program
Programmet for fagsamlingen er under utvikling og vil være klart primo august. Flere forelesere er invitert og det vil også bli en liten workshop. 

Opplev "det fortryllande hotellet ved fjorden"
I forbindelse med fagsamlingen får du en unik mulig til å oppleve og overnatte på hotell Union Øye – også kalt «det fortryllande hotellet ved fjorden» til en meget gunstig pris. Vi har fått reservere hele hotellet og har ca. 20 rom for deltakere som vil bo på hotellet (evt. flere dersom noen ønsker å dele dobbeltrom). På kvelden blir det felles middag for de som ønsker. 

Om ønskelig er det også mulig å delta på samlingen uten overnatting, for de som bor i området. 


Priser
Overnatting Hotell Union Øye: kr. 2290,- pr natt i enkeltrom inkludert frokost.
Middag inkludert historiefortelling, kr 990,-
I tillegg kommer seminar- og dagpakkepris. Priser for dette kommer i august. 

Det er også mulig å overnatte på Sagafjord hotell i Sæbø. 


Påmelding
Her blir det førstemann til mølla, frist for påmelding er 25. august, og med forbehold om at vi får fylt opp nok plasser. MAF gir sine medlemmer en rabatt på kr. 500,- ved påmelding innen 15. august, forutsatt at det er ledige plasser ved påmelding.

Er du interessert, enten du er MAF-medlem eller ikke, send e-post til moreogromsdal@arkitektforening.no
 
Mer om Hotell Union Øye

I enden av Norangsfjorden, på Øye, ligg eit av Europas mest herskapelege hotell. Union Øye har vore eit attraktivt reisemål for fjellfolk, kongelege, forfattarar og elskarar i generasjonar. Heilt sidan opninga i 1891 har hotellet vore ein stad kor gjestar kjem for å nyte stilla, roa og det gode liv i storslegne omgivnadar. 
Les mer på hotellets hjemmeside
 
Hotel Union Øye ble oppført i 1891 der hele bygningen ble levert av trevareprodusenten M. Thams & Co i Trondheim fra katalog som et «ferdighus» av sin tid. Det er antatt tegnet av Christians Thams eller Finn Knudsen som var ansatt i firmaet 1890-1893. Området ble et yndet reisemål for konger, aristokrater og andre rikfolk sent 1800- til tidlig 1900-tall. Hotellet ble bygd til og endret på slutten av 1920‐ og 30‐tallet med et tilbygg i et funkisinspirert bygningsvolum, men med sveitserdetaljer. Videre ble en halvvalmet tverrgavl revet og taket ombygd for flere rom med et takoppløft og nye tårn med sveitserdetaljer.
I denne nye utbyggingen er intensjonen at hotellanlegget skal framstå både stil- og volummessig harmonisk i forhold til eksisterende bygninger og omgivelser i bygda. Tilbyggene ved Hotel Union Øye er gitt kvaliteter som supplerer og tilpasses den bevaringsverdige hovedbygningen for å underbygge dets unike historie og atmosfære. De nye tilbyggene mot øst og nord er i oppsluttende stil til sveitserhotellet og «funkisvolumet»
Les mer på nettsiden til Enerhaugen Arkitektkontor som er arkitekt for de siste tilbyggene til hovedbygningen

 

Foto: Hotell Union Øye, våren 2024. Fotograf: NAL