NAL-kurs
17. november 2021

Verneverdige bygninger - bevaring og utvikling

Digitalt
09.00-16.00
NAL
Medlem
3450 kr
Student-/pensjonistmedlem
250 kr
Ikke-medlem
4700 kr

Hvordan kan eksisterende arkitektoniske kvaliteter videreføres og nye behov innpasses ved tilpasning og ombygging av verneverdige bygg?

Dette er et opptak fra 17. november 2021. Opptaket er inndelt i kapitler med mulighet for å spole frem til oppstart for de ulike foredragene. 

Kurset handler om hvordan vi kan bevare og ivareta arkitektoniske- og kulturhistoriske verdier i bygg med ulik vernestatus, samtidig som vi tilpasser byggene til ny bruk. En forutsetning for å lykkes er å legge til rette for et godt tverrfaglig samarbeid gjennom hele prosessen fra tidig-fase til ferdig rehabiliteringsprosjekt.

Arkitekturen er en kontinuerlig fortelling om hvordan vi lever og hvordan samfunnet vårt har utviklet seg. For å lykkes i arbeidet med verneverdige bygg er derfor kunnskap om arkitekturhistorie- og teori nødvendig.  I løpet av kurset får du presentert en miks av teori og praksis. Det blir foredrag om arkitekturhistorie og verdisetting samt presentasjon av strategier, prosess og løsninger i nylig ferdigstilte prosjekter. Tekniske utfordringer knyttet til konstruksjoner, installasjoner og materialbruk vil også bli belyst.

Program

Varighet ca 3 min
Velkommen v/NAL
Perann Sylvia Stokke

1. Varighet ca 47 min
1920-tallet - harmoni, brudd og fornyelse i nordisk arkitektur
Espen Johnsen, professor i kunsthistorie, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo

2. Varighet ca 55 min
Verdisetting og kreativitet
Erik Langdalen, Professor, institutt for arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

3. Varighet ca 45 min
Eilert Smith hotell, Stavanger –Fra industribygg til luksushotell. I 1937 flyttet Rogaland Felleskjøps maskinavdeling inn i den splitter nye, toppmoderne funkisbygningen i Nordbøgata 8. Opprinnelig arkitekt var Eilert Smith. Trodahl Arkitekter har stått for transformasjon og restaurering av bygget som åpnet som hotell i 2019.

Pål Trodahl, arkitekt og partner, Trodahl Arkitekter 

4. Varighet ca 40 min
Et hus er aldri ferdig. Patina – arkitektonisk motiv og informant
Albert Algreen-Petersen, ark.MAA, ph.d., redaktør Arkitekten 

5. Varighet ca 35 min

Universitetsmuseet i Bergen - De naturhistoriske samlinger
Den fredede museumsbygningen fra 1865/1898 har blitt restaurert og nye funksjoner har kommet til. I arbeidet har det blitt satt fokus på å styrke og restaurere kulturminneverdiene som ramme rundt moderne museumsformidling. Sentrale temaer har vært å konservere og tilbakeføre historiske overflater, etablere et forsvarlig bevaringsklima for samlingene, teknisk oppgradering, samt forbedret tilgjengelighet i museet. Opprinnelig arkitekt var Johan Henrik Nebelong/Hans Jacob Sparre.
Aina Lille-Langøy, Sivilarkitekt, partner, Fagansvarlig kulturminne 
b+b arkitekter

6. Varighet ca 35 min
Bygningsfysiske utfordringer og tilpasninger ved rehabilitering av eksisterende bygninger
Erfaringer og eksempler fra praksis
Thor-Oskar Relander, doktoringeniør, MRIF, Avd. bygningsfysikk og bærekraft, Norconsult AS 

7. Varighet ca 25 min
Frogner kino – tilbake til 1926
Frogner kino ble tegnet av Kristen Tobias Rivertz og innredet av arkitekt Lars Backer. 1920-tallet var storhetstiden for atmosfæriske kinoer. Atmosfæriske kinoer skulle gi opplevelsen av å sitte utendørs i historiske omgivelser. Kinoen er nå gjenåpnet som en arena for kulturformidling, tilgjengelig for allmennheten. Kinoanlegget var banebrytende i sin tid, med høy arkitektonisk og håndverksmessig kvalitet. Frogner kino har under istandsettingen også vært en arena for inkludering.
Erlend Seilskjær, arkitekt MNAL, KIMA Arkitektur

Kreditering: Eilert Smith hotel, Trodahl arkitekter, Foto: Rasmus Hjortshøj

Finn din pris
Vi har ulike priskategorier. Trykk på Meld meg på for å finne din pris.